Respekt for individet


Tema: Pelsdyrnæringen i Norge

Rev på pelsfarm
I norsk dyrevernlovgivning heter det at det skal tas hensyn til dyrs instinkter og naturlige behov. Mens andre europeiske land forbyr pelsdyrhold, har vi i Norge ikke iverksatt effektive tiltak for å begrense disse dyrenes lidelser.

Sjokkbilder fra norske pelsdyrfarmer

Dyrebeskyttelsen Norge og NOAH - for dyrs rettigheter har dokumentert groteske forhold ved norske pelsdyrfarmer. 6. februar 2006 gikk de to organisasjonene sammen om å anmelde en rekke farmer i fire fylker.
Les mer her >>

Kampanjer

Dyrenes dag 2005: Fashion is fatal - dødelig mote

3. oktober holdt Jorun Stiansen og Dyrebeskyttelsen Norge felles pressekonferanse, og fortalte om pels i Norge og utlandet.

"Jeg stolt av å kunne fronte denne saken for Dyrebeskyttelsen", sa Jorun >>

Aktuelt

2006.03.16: Sverige: Strengere krav til minkhold
2005.03.23: Hjelp oss å stanse gigantisk pelsanlegg
2003.02.28: Butikker med og uten pelsmoral
2001.04.23: Politiske partier - vedtak og uttalelser om pelsfarming
2001.04.23: Ungdomspartier - vedtak om pelsfarming
2001.03.08: Solid flertall mot pelsfarming
2001.03.06: Ny stortingsmelding om dyrevern
2000.11.20: Politikere krever gjennomgang av pelsnæringen
2000.11.01: "Rikets tilstand" - om forholdene på pelsdyrfarmer i Norge
2000.11.01: Norsk pelsdyrfarming er uetisk og økonomisk unødvendig

Artikler

Rettssaken Dyrebeskyttelsen Norge–pelsdyrnæringen

I 1998 saksøkte Dyrebeskyttelsen Norge pelsdyrnæringen.

Dyrebeskyttelsen Norge mener at pelsdyroppdrett er i strid med dyrevernloven. I dyrevernloven står det at ingen dyr skal lide "i utrengsmål".

Dyrebeskyttelsen Norge oppnådde at lagmannsretten i 1999 stemplet pelsdyrnæringen som uetisk: "Retten er likevel enig i at dersom en kun la en etisk betraktning til grunn for vurderingen av pelsdyroppdrett, så ville slik virksomhet vanskelig kunne aksepteres."

Årsaken til at retten mener pelsdyrfarming er en uetisk næring, er hensynet til dyrene: "Lagmannsretten legger til grunn at pelsdyroppdrett av rev og mink skjer på en måte som er i strid med dyrenes opprinnelige og grunnleggende behov. Selv om dyrene er holdt i fangenskap i omlag 70 til 100 år er det en svært kort tid for dyrenes domestisering, dvs. dyrenes tilpasning til menneske og det miljø menneskene har skapt for dyrene".

Selv om retten la til grunn at pelsdyrfarming er uetisk, ville retten ikke forby pelsdyrfarming.

Dyrebeskyttelsen Norge appellerer nå til ansvarlige politikerne om å sørge for at pelsdyrfarming blir forbudt i Norge.

Les mer om rettsaken her:

Uttalelser fra Rådet for dyreetikk

DNs plattform: Pelsdyr

Høringssvar

Stortingsmelding om dyrevern: Pelsdyr (mink og rev)

Faktaark

Rapporter

Bildearkiv

Pelsdyroppdrett i Norge