Respekt for individet


Tema: Hunde- og katteskinn fra Asia

Rev på pelsfarm
    Foto: TV2 Dokument 2 ©
Hvert år blir millioner av hunder og katter drept i Asia på bestialsk vis for pelsens skyld.

Hjelp Dyrebeskyttelsen Norge å sikre at denne pelsen ikke kommer hit til landet, og at norske myndigheter viser sin avsky overfor denne produksjonen.

Torturen får fortsette

5. mai 2005: Dyrebeskyttelsen Norge har mottatt dokumentasjon på at det ikke bare er hunder og katter som blir flådd levende i Asias pelsindustri. Film fra pelsdyrfarmer i Kina viser at rev, vaskebjørner og mink holdes under forferdelige forhold og at enkelte dyr blir flådd nes de fremdeles lever. Dyrebeskyttelsen understreker viktigheten av importforbud mot all pels fra Asia. Man har  ingen garanti for at dyrene som er brukt i pelsprodukter som selges i Norge, ikke har blitt flådd levende.

Les artikkel i VG >>

Se filmen her >> Det advares mot meget sterke bilder

13. september 2004:
Sponheim uttaler til Dagsavisen at: "Pelsbransjen er helt uinteressert i å handle med slike produkter, og vi må stole på at de feier for egen dør når de sier at det skal følges opp", og videre at det ikke er nødvendig med et lovforbud "fordi vi har ingen grunn til å tro at det finnes slike varer i Norge".

Ja, jeg ønsker et lovforbud: Protestér til Sponheim!


Faksimile fra Sponheims brev av 5.2.2003 til medlem av Dyrebeskyttelsen i Drammen.

5. februar 2003: Landbruksminister Sponheim skriver et svar til et av Dyrebeskyttelsens medlemmer. Spørsmålet vårt medlem stilte var hva landbruksministeren ville gjøre med katte- og hundepels som kom til Norge fra Asia. Sponheims svarte: "Jeg går inn for at import av hunde- og katteskinn/-produkter fra disse landene i Asia blir forbudt. Svaret på Deres spørsmål er derfor; Ja, jeg har absolutt tilsvarende planer."

Aktuelt

2005.06.30: Nei til hund og katteskinn (VG)
2005.06.28: Vil tillate import av hunde- og katteskinn (Dagsavisen)
2005.06.05: Flår pelsdyr levende (VG)
2005.97.05: Struper salg av katteskinn (Aftenposten)
2004.09.13: Lar pelsbransjen kontrollere selv (Dagsavisen)
2003.11.11: 20 000 underskrifter mot hunde- og kattepels
2003.03.11: Sponheim viker unna for pelsbransjen
2003.02.27: Lars Sponheims svar på E-KAMP Levende flådd
2003.02.28: Butikker med og uten pelsmoral

Artikler

Dyrenes forsvarer 3/04: Forby import av katte- og hundepels
Dyrenes forsvarer 4/03: Krever forbud mot Asia-pels
2003.03.11: Folket har talt - 9 000 protestunderskrifter

Kampanjer

2005.10.04: Fashion is fatal - dødelig mote
2003.12.13: Siste skrik (forbrukerkampanje mot all pels)
2003.02.26: E-KAMP Levende flådd (pelsproduksjon i Asia)
2000.10.30: Hva du kan gjøre for å hjelpe pelsdyrene


 

 DNs plattform: Import av dyr og dyreprodukter

Rapporter

Relevante lenker

Pressemeldinger: