Respekt for individet
Forbud mot testing av kosmetiske produkter på dyr


 

EU domstolen i Luxemburg avgjorde nylig at Franske myndigheter ikke kan forkaste EUs kosmetikkdirektiv og at  forbudet mot testing av kosmetikk på dyr som ble godkjent av EU parlamentet og Ministerrådet fortsatt er gjeldene . Dette til stor glede for alle dyrevernere verden over! I EU vil det fra 2009 være forbudt  teste kosmetiske ingredienser og produkter på dyr (med unntak av tre testmetoder som først forbys i 2013). Det vil videre være forbudt å selge og markedsføre produkter som er testet på dyr. Forbudet omfatter ikke husholdningsprodukter slik som vaskemidler o.l.

 

Imidlertid har franske myndigheter, sammen med sterke næringsinteresser slik som L'Oreal, argumentert med at forbudet er uforenelig med WTO regler og begrenser selskapers rett til å gjøre foretninger.  De argumenterte videre med at ulempene ved et forbudet mot dyretesting og salg av produkter testet på dyr var mye større en gevinsten ved antall sparte dyreliv. Ingen av argumentene ble tillatt. Frankrike står for storparten av kosmetisk testing og produksjon av kosmetikk i Europa.

 

Hvis franske myndigheter hadde lykkes ville det vært et stort tilbakeskritt for det dyrerettighetsorganisasjoner har kjempet for i mer enn flere tiår. I tillegg ville det ha medført enorm lidelse og død for tusenvis av dyr i EU som nå blir reddet fra å få etsende stoffer dryppet i øyne, på huden, eller tvangsfôret med kjemikaler.

 

I Norge testes ikke kosmetikk på dyr. Imidlertid kan det forekomme dyretesting  på produkter som faller på siden av kosmetikk, slik som enkelte husholdningsprodukter. Forsøk på dyr i medisinsk forskning utføres i stor grad i Norge og tall fra Forsøksdyrutvalget viser at mellom 800.000- 1.500.000 dyr brukes til forsøk hvert år. Det er også fremdeles lov og selge produkter som er testet på dyr og som inneholder ingredienser er testet på dyr og det er heller ingen merkeplikt på slike produkter.

 

Dyrebeskyttelsen Norge arbeider for at produkter som inneholder ingredienser som er testet på dyr i andre land forbys solgt i Norge. Obligatorisk merking av produkter merket på dyr må innføres umiddelbart. Det er viktig at forbrukere er opplyst om produktene de kjøper. Her kan du se en oversikt over hvilke kosmetikkmerker som ikke tester sine produkter på dyr >>

Dyrebeskyttelsen Norge ser positivt på avgjørelsen i EU og ser dette som en styrkelse av dyrs rettsvern og et viktig skritt for å nå målet: med  totalt forbud for kosmetikk testing på dyr.