Respekt for individet


Donasjoner


Foto: NAVS

Dyrebeskyttelsen Norge er avhengig av donasjoner for å kunne tale dyrenes sak. Vi er takknemlige for alle donasjoner - små som store.

Du kan overføre valgfritt beløp til vårt bankkontonummer 1644 18 48351.

Dyrebeskyttelsen Norge takker samtidig for donasjoner og testamentariske gaver vi har mottatt - midler som vil bli brukt til aktivt dyrevernarbeid.

Spar i Banco Fondsforvaltning
Spar penger i Banco Fondsforvaltning og støtt Dyrebeskyttelsen Norge samtidig!

Skattefradrag for gaver mellom 500 og 12 000 kroner
Myndighetene har sett at frivillig virksomhet er viktig og har villet stimulere givergleden. Dyrebeskyttelsen Norge er godkjent som frivillig organisasjon. De som gir gaver til Dyrebeskyttelsen Norge eller en av våre lokalforeninger, kan trekke fra gaven i skattepliktig inntekt.


Fradraget fungerer i skatteoppgjøret på samme måte som fradraget for renteutgifter. Det innebærer at skatten blir redusert med 28% av gavens verdi. Er eksempelvis samlede gaver i løpet av et år 6 000 kroner, blir skatten redusert med 1 680 kroner, og egentlig betaler du derfor bare 4 320 kroner. Vær oppmerksom på at for å få fradrag, må gaver til sammen være minst kr 500 i løpet av et år, og det maksimale man kan gi i denne ordningen (gaver med skattefradrag til ideelle formål) er i 2004 kr 6 000, og i 2005 kr 12 000 for hver person som har skattepliktig inntekt. (Satsen i skatteklasse 2 er lik skatteklasse 1).

NB! Dyrebeskyttelsen Norge er pliktig til å sende en årsoppgave til ligningsmyndighetene over hvor mye hver har gitt. Ønsker du å få skattefradrag, må du derfor huske å føre på personnummeret ditt på giroen!

Ønsker du å tilgodese Dyrebeskyttelsen Norge i ditt testamente?
Vi tilbyr gratis hjelp til oppsett av testamenter som tilgodeser Dyrebeskyttelsen Norge eller én av våre lokalforeninger. Kontakt sekretariatet for videreformidling.

De foreninger som tidligere het henholdsvis Dyrenes beskyttelse og Foreningen til dyrenes beskyttelse er nå innlemmet i Dyrebeskyttelsen Norge. For å unngå misforståelser, er det viktig at den som ønsker å tilgodese Dyrebeskyttelsen Norge bruker korrekt navn og adresse. Det er også mulig å tilgodese den enkelte lokalforening direkte.

Andre måter å støtte oss på

  • Bli medlem >>
  • Støtt Dyrebeskyttelsen Norge med SMS - se under.