Respekt for individet


2006.08.16 Dyrebeskyttelsen Norge:   Pressemelding


Pressemelding: Å være kjæledyr i Norge er "risky business"

Hjemløse kjæledyr er et nasjonalt dyrevernproblem. Per i dag er det kun frivillige organisasjoner som arbeider med problemet, men flere offentlige dyrevernnemnder har nå fått nok. Førstkommende lørdag 19. august markerer Dyrebeskyttelsen Norge "Hjemløse dyrs dag" over hele landet.
 

Foto: Dyrebeskyttelsen Norge avdeling Oslo og Akershus
"Å være kjæledyr i Norge er "risky business"", sier Siri Relling, sekretariatsleder i Dyrebeskyttelsen Norge. "Du vet ikke hvordan din nye eier vil behandle deg, og heller ikke hvor lenge han eller hun ønsker å beholde deg. I verste fall blir du kastet ut på gaten, overlatt til en uviss skjebne".
 
Dyrebeskyttelsen Norges lokalavdelinger tar hvert år i mot flere tusen hjemløse dyr. Alt fra små mus, hamstere og marsvin til katter og hunder er innom avdelingene for å bli omplassert til nye hjem. Arbeidet er svært ressurskrevende, og organisasjonen er avhengig av privat giverglede for å kunne jobbe videre.
 
 
Aud Vogt Johansen, leder av dyrevernnemnda i Drammen, sier til Drammens Tidende 13. august 2006 at når det gjelder problemet hjemløse katter, så er det 3 virkemidler som må settes i gang:
 
1) Lovpålagt id-merking av katt
2) Lovpålagt sterilisering av hunnkatter i tettbygde strøk, og
3) Mattilsynet må opprette hjelpesentre for hjemløse dyr i alle sine distrikter.

"Veldig mange kattunger kommer til å lide en veldig trist skjebne nå som det går mot vinter", avslutter Vogt Johansen. Aud Vogt Johansen sendte i september 2005 en støtteerklæring til Dyrebeskyttelsen Norge hvor hun omtalte situasjonen med hjemløse dyr som "uholdbar".

Dyrevernnemnda i Sandnes, Sola og Stavanger har blant uttalt følgende (15. september 2005):
"Dyrevernnemnda mottar daglig flere henvendelser angående forvillete/eierløse katter ... Det er kun frivillige organisasjoner som har grepet fatt i denne problemstillingen, og da i særstilling Dyrebeskyttelsens lokalforeninger ... Slik som situasjonen er i dag står dyrevernnemndene, Mattilsynet, kommunene og de frivillige organisasjoner overfor et uhåndterbart problem."
 
I et skriv fra dyrevernnemnda for Indre Sogn (24. oktober 2005), hevder lederen Odd John Bugge at: "Dyrebeskyttelsen har gjort mykje godt arbeid for å hindre at problemet aukar. Alle tiltak kostar, og nemnda meinar at det offentlige må gå inn med midlar slik at ein kan få gjort noko straks."  
 
"Vi er svært glade for at dyrevernnemndene også roper varsku," sier Siri Relling. "Dyrebeskyttelsen Norge varslet allerede i desember 2005 om krise for hjemløse dyr, og sommeren 2006 har vært svært hektisk. Våre lokalavdelinger er nå fulle av dyr som trenger nytt hjem, og mange dyr står på venteliste for å komme inn." 
 
Samtidig er Relling svært fornøyd med egen organisasjons innsats: "Våre frivillige står på 200 % for å hjelpe hjemløse dyr og dyr som har det vanskelig. Vi vet at vårt arbeid nytter, og gleden er stor når man kan omplassere et tidligere hjemløst dyr til et nytt og dyrevennlig hjem."
 
For informasjon om Hjemløse dyrs dag 19. august og hvordan dette blir markert, ta kontakt med våre lokalavdelinger.


Pressekontakt:

Siri Relling, sekretariatsleder, Dyrebeskyttelsen Norge
Telefon: 918 76 388, 23 13 92 50/2
 

Hvordan DU kan hjelpe Dyrebeskyttelsen Norge

Bli medlem >>
Støtt oss økonomisk - og få skattefradrag >>