Respekt for individet


2006.04.04 Dyrebeskyttelsen Norge:   Pressemelding


Pressemelding: Klovneri fra kulturminister Trond Giske

På en helside i sirkus Arnardos program, hevder kulturminister Trond Giske at sirkus ikke vekker "provokasjoner, verken av religiøs, politisk eller voldelig art". Dyrebeskyttelsen Norge kan nå avsløre at elefantenes vei til sirkus Arnardo kan ha vært svært brutal.
 


Elefant på sirkus Arnardo mars 2006. Foto: Dyrebeskyttelsen Norge

Sirkus Arnardo har i en årrekke samarbeidet med familien Gärtner og deres dyr. Familien Gärtner har lang tradisjon for fremvisning av ville dyr i manesjen. En tradisjon som dyrevernsorganisasjoner og myndighetene i flere europeiske land setter liten pris på.

Familien Gärtner er under etterforskning i flere europeiske land for vanskjøtsel av dyr, og et av familiemedlemmene er dømt for dyremishandling både i Tyskland og Østerrike. Samtidig sier en rekke byer i Kroatia nei til sirkus med dyr, på bakgrunn av dokumentasjon om Gärtnerfamiliens dyrehold.

Inspektører hos dyrevernorganisasjonen "Animals Friends Croatia" ble forelagt et bilde tatt av Dyrebeskyttelsen Norge 24. mars i år. Bildet viser elefanttreneren og elefanten som nå er hos sirkus Arnardo. Inspektørene fra "Animals Friends Croatia" hevder at dette er Franjo Gärtner, Gärtner-familiens overhode og eier av Gärtner-familiens dyr.

Hvor kommer elefantene fra?

I november 2005 fattet tyske myndigheter vedtak om at 5 elefanter skulle konfiskeres fra et tysk sirkus hvor elefantene døde som fluer. 1 elefant ble flyttet umiddelbart, mens de 4 andre måtte vente på å bli overført til en dyrehage.

26. november 2005 forsvant de 4 elefantene sporløst.

I desember 2005 er Joye Gärtner - et annet medlem av Gärtner-familien - i den franske byen Bréhémont med sine 6 elefanter. Ved nærmere undersøkelse viser det seg at 4 av de 6 elefantene er dyrene som sporløst forsvant fra det tyske sirkuset. Når franske veterinærmyndigheter endelig kommer til stede er den ene tyske elefanten, "Vicky", forsvunnet fra stedet, 2 av elefantene har tillatelser, mens de 3 siste elefantene fra Tyskland mangler papirer.

"Vicky" blir i slutten av desember funnet innesperret og fastbundet inne i en container ved utkanten av Paris. Containeren er eid av et lite sirkus, og har ikke lys eller luft. 21. januar 2006 blir Vicky konfiskert av franske myndigheter og fraktet til en dyrehage.

Dyrebeskyttelsen Norges undersøkelser ender i Frankrike. Den franske dyrevernorganisasjonen "One Voice" hevder at 3 av Joye Gärtners totalt 5 gjenværende elefanter er forsvunnet.

Er de i Norge?

Tradisjon tuftet på dyreplageri

"Kulturminister Trond Giske har uttalt seg på kunnskapsløst grunnlag", hevder Siri Relling, sekretariatsleder i Dyrebeskyttelsen Norge. "Hans uttalelser om at dette er en tradisjon vi bør ta vare på, viser liten forståelse for dyrenes velferd."

Dyrebeskyttelsen Norge oppfordrer derfor kulturminister - eller var det sirkusminister? - Trond Giske til å trekke sin kvalitetsstempling av sirkustradisjoner som innebærer bruk og i verste fall mishandling av dyr.

Dyrebeskyttelsen Norge oppfordrer også samtlige regionale Mattilsynskontorer rundt om det ganske land å inspisere forholdene til omreisende sirkus. Dyrebeskyttelsen Norge ber også Mattilsynet om å forholde seg til dyrevernlovens § 15 som forbyr fremvisning av dyr, og dermed ikke tillate fremvisning av dyr i gater og TV-studioer.


Elefant på sirkus Arnardo mars 2006. Foto: Dyrebeskyttelsen Norge

Sirkus kan være en fantastisk opplevelse. Men ikke når dyr lider for å underholde mennesker.
Forby dyr på sirkus: Ja til sirkus uten dyr!

Kilder:

Pressekontakt:
Siri Relling, sekretariatsleder, Dyrebeskyttelsen Norge
Telefon: 918 76 388, 23 13 92 50/2
 

Les om sirkusdyr her >>
Hvordan DU kan hjelpe Dyrebeskyttelsen Norge

Bli medlem >>
Støtt oss økonomisk - og få skattefradrag >>