Respekt for individet


Pressemelding fra Dyrebeskyttelsen Norge

Solid flertall mot pelsfarming

En undersøkelse som Opinion har utført på vegne av Dyrebeskyttelsen Norge viser at et solid flertall av den norske befolkning er mot pelsfarming.

Undersøkelsen viser at hele 76% av befolkningen har en mening om pelsfarming. Av disse er 73% motstandere av næringen som sperrer rever og minker inne i små bur.

Informasjonsansvarlig Live Kleveland Karlsrud i Dyrebeskyttelsen Norge uttaler:
"Nå må politikerne ta signalene fra velgerne. Det er udemokratisk å opprettholde norsk pelsfarming når så mange er imot den." Hun forteller at pelsfarming er under avvikling i flere europeiske land, bl.a. Sverige.

"Skattebetalerne subsidierer pelsnæringen med over 70 millioner kroner i året. Dyrebeskyttelsen mener at disse overføringene bør stanses allerede for neste budsjettermin", fastslår Kleveland Karlsrud.

Dyrebeskyttelsen mener det er gode nyheter at så mange tar avstand fra pelsfarming, og viser til at nordmenn generelt er dyrekjære. En undersøkelse fra 1999 viser at 57 % av den norske befolkning anser dyrevern som "viktig eller svært viktig". På denne bakgrunn er det ikke overraskende at folk tar avstand fra pelsfarming, som innebærer at dyrene må tilbringe hele livet i små nettingbur.

 

**Oslo, 08.03.01**