Respekt for individet


Pressemelding fra Dyrebeskyttelsen Norge

Norsk pelsdyrfarming er uetisk og økonomisk unødvendig

Lagmannsretten har stemplet pelsnæringen som uetisk på grunn av dyrelidelsene den forvolder. En brennfersk, hittil upublisert utredning som NILF (Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning) har utført for Dyrebeskyttelsen Norge viser at pelsdyrfarming i tillegg har minimal distriktspolitisk betydning. Dyrebeskyttelsen Norge ber nå Stortinget om å forby pelsdyrfarming.

TV2s "Rikets tilstand" satte 1. november søkelyset på pelsdyrnæringen. TV2 viste seerne hvordan dyrene lider, og poengterte at dette skjer under vern av lovverket. Pelsdyrfarmernes begrunner sin næring med at den er nødvendig "distriktspolitikk".

Dyrebeskyttelsen Norge har gitt NILF (Norsk Institutt for Landbruksøkonomisk Forskning) i oppdrag å undersøke pelsdyrnæringens distriktspolitiske betydning for Norge. Utredningen som NILF har presentert, viser at pelsdyrfarming er et meget ustabilt distriktspolitisk virkemiddel, fordi næringen er så konjukturavhengig. Næringen er i tillegg svært mannsdominert. Målt i årsverk og sammenlignet med tradisjonelle landbruksnæringer har pelsdyrfarmingen marginal økonomisk betydning.

Juridisk rådgiver Live Kleveland Karlsrud i Dyrebeskyttelsen Norge sier: "Distriktspolitikk og økonomi kan ikke begrunne opprettholdelse av pelsnæringen. Det er på høy tid at lovverket endres, slik at dette dyreplageriet får en slutt."


**Oslo, 01.11.00**