Respekt for individet


Informasjon

Dyrebeskyttelsen Norge (DN) ble etablert i 1859 og er Norges eldste og største dyrevernorganisasjon med ca. 8 500 medlemmer. DN er en demokratisk paraplyorganisasjon med landsmøtet som øverste organ, styre, sekretariat og lokalforeninger. Hundrevis av dyrevernere arbeider gratis med dyrevern i lokalforeningene, som er forpliktet til å følge organisasjonens vedtekter og etiske plattform.

Agenda:
  • praktisk dyrevern med omplassering av dyr gjennom våre lokalforeninger (dyrevernloven § 6)
  • diplomatisk påvirkning av politikere og offentlig forvaltning
  • holdningsskapende, lovlig virksomhet rettet mot media og publikum

Vi administrerer også katteregisteret, et nasjonalt register over katter med id-nummer tatovert i øret. Informasjon om katten er registrert sammen med informasjon om katteeieren.

Styret

Styret velges av landsmøtet for ett år av gangen og består av ti medlemmer inkludert leder og tre varamedlemmer. Styret arbeider på idealistisk grunnlag og mottar ikke økonomisk vederlag. Enkelte styremedlemmer er aktive i lokalforeninger, mens andre er direkte knyttet til sekretariatet. Styrets arbeidsutvalg (AU) består av leder og to styremedlemmer.

Sekretariatet

Sekretariatet i Oslo har for tiden tre heltidsansatte, to deltidsansatte og en sivilarbeider. I tillegg bidrar frivillige til å utføre ulike oppgaver. Sekretariatet representerer DN og fremmer DNs målsettinger overfor sentrale myndigheter, riksmedia og andre instanser. Sekretariatets øvrige oppgaver omfatter bl.a. utredninger, rekruttering, enkeltsaker på steder uten representasjon, økonomistyring samt informasjons- og veiledningsarbeid overfor medlemmer og publikum.

Årsberetninger:
1999
2000
2002
2003
2004 (kommer)

DN er medlem av:
  • WSPA (World Society for the Protection of Animals) som er en internasjonal paraplyorganisasjon for verdens dyrevernorganisasjoner, med over 300 medlemsorganisasjoner i mer enn 70 land. DN er representert i WSPAs eksekutivutvalg.
  • Nordisk dyrebeskyttelsesråd, som er en samarbeidsorganisasjon for dyrevernorganisasjoner i de nordiske landene.
  • Eurogroup, som er en samarbeidsorganisasjon for dyrevernorganisasjoner i EU. DN har observatørstatus.