Respekt for individet 

 

 


HØSTENS VILLESTE EVENTYR


Hver høst traver ca. 200.000 jegere til skogs og fjells for å høste årets fangst. Hvert år blir det skutt og drept ca. 100.000 storvilt (elg, hjort, rein) og 500.000 småvilt (fugl). Dessverre medfører jakten at flere tusen dyr blir skadeskutt.
                  Denne hjorten ble forsøkt drept med ett skudd mot hodet. Resultatet er knust skjeve. (Dette kan føre til at hjorten vandrer rundt i 3-4 uker uten å ta til seg føde, med et gapende og smertefullt sår i munnpartiet.) Foto: Kvinnheringen/Leif Trygve Varanes


Skudd mot dyr i bevegelse, skudd på langt hold, skudd i mørke, skudd mot dyr fra vanskelig posisjon og skudd utenfor lungeområdet er de viktigste årsakene til skadeskyting. De vanligste skadeskuddene er i hode, ben, rygg, mage eller vinger.

Store mørketall

Det finnes ingen landsdekkende og artsdekkende oversikt over skadeskyting i Norge. De undersøkelser som er gjort viser at mellom 3-8 % av dyrene skadeskytes. I enkelte kommuner er det rapportert om 15 % skadeskyting på elg. Tallene viser kun de rapporterte tilfellene, det antas at mørketallene er store. Kilder mener at mange jegere ikke melder fra om skadeskyting. Noen fordi de ikke bryr seg og andre fordi det rett og slett oppleves som flaut.

Gaupejakt

Fylkesmannen i Oslo og Akershus opplyser at over 60 % av løsnet skudd medførte ettersøk under årets gaupejakt. Flere fylker samt det Skandinaviske gaupeprosjektet Scandlynx rapporterer om negative erfaringer, spesielt ved bruk av hagle. Hagl har stor spredning og øker dermed risikoen for feil- og skadeskyting.

Ryper

En undersøkelse av ryper som ble funnet døde under en høyspentledning i Norge viste at halvparten av fuglene hadde hagl i kroppen. De var tidligere skadeskutte gjennom jakt. Risikoen for skadeskyting av ryper er stor fordi det skytes på fugl i flokk og som beveger seg.

Større krav

Mye skadeskyting kunne vært unngått med strengere regelverk. Det må stilles større krav til jegernes kompetanse og opplæring. Mørket og skumring gir dårlig sikt, så ved å forby jakt om natten vil man kunne redusere antall ulykker.

 

 

Kilder: