Respekt for individet 

Enorm skuffelse etter at Arbeiderpartiet sviktet pelsdyrene

Pressemelding tirsdag 21. april 2009

Graverende avsløringer fra landets pelsfarmer, sterk opinion mot pelsdyroppdrett og naboland som har avviklet næringen var ikke nok: I et jevnt løp var det til slutt pelsdyrene som gikk tapende ut av Arbeiderpartiets landsmøte. Med 163 mot 136 stemte Arbeiderpartiet for å fortsatt finansiere dyremishandling.

- Vi mener landsmøtet har gjort partiet en bjørnetjeneste. Arbeiderpartiet hadde muligheten til å vise at de tok dyrevern på alvor, men endte opp med å forsvare en næring som har satt dyremishandling i system. For de tusener av pelsmotstandere som finnes i Norge er Ap et uaktuelt valg til høsten - skuffelsen nå er enorm, sier Odd Harald Eidsmo, informasjonsansvarlig i Dyrebeskyttelsen Norge.

Han forsikrer at arbeidet mot pelsdyroppdrett kommer til å fortsette med uforminsket styrke fremover:

- Selv med et Arbeiderparti som ikke vil vedkjenne seg et minimum av dyrevelferd vil pilene for pelsbransjen peke nedover i årene som kommer. Opinionen vokser i dyrenes favør, og antall farmer har blitt halvert de siste ti årene. Vi har ingen intensjon om å lette presset for å få pelsdyroppdrett avviklet, sier Eidsmo.

I det minste var partiet splittet i saken. Flere fylkeslag, delegater og AUF har argumentert kraftig mot pelsdyroppdrett. Dette lover godt for årene som kommer.

- All honnør til delegatene som gjorde sitt for pelsdyrene. Pelsdyroppdrett lever på lånt tid i Norge – dette er også Arbeiderpartiets splittelse en bekreftelse på. Både opinionen og den politiske stemningen har pekt i retning av en avvikling av pelsdyroppdrett de siste årene. Dette er også hva vi ser internasjonalt. Når vi nå ruster oss for arbeidet mot pels i årene som kommer, er det med visshet om at store deler av Arbeiderpartiet allerede støtter oss i kravet om en avvikling av pelsdyroppdrett, avslutter Eidsmo.

Kontakt:
Odd Harald Eidsmo, informasjonsansvarlig, Dyrebeskyttelsen Norge: 47 45 88 44