Respekt for individet 

Stilling ledig som regnskapsansvarlig

Dyrebeskyttelsen Norge (DN) ble etablert i 1859 og er Norges eldste og største dyrevernorganisasjon med 10.000 medlemmer. DN er organisert med sekretariat i Oslo og 26 lokalavdelinger. Sekretariatet i Oslo utgjør for tiden fem årsverk. DN arbeider for å forebygge og bekjempe dyremishandling og overgrep mot dyr. DN støtter tiltak som fører til at dyr kan leve best mulig i samsvar med sin naturlige adferd og sitt biologiske behov.

Til Dyrebeskyttelsen Norges sekretariat i Oslo søkes det regnskapsansvarlig.

Arbeidsoppgavene vil blant annet være:

  • Bilagsregistrering
  • Fakturering
  • Arbeid mot bank (remittering, OCR mv.)
  • Lønnshåndtering
  • Håndtering av skatt, avgifter, mva osv, og innrapportering
  • Årsoppgjør
  • Lagerhåndtering (ajourhold mv.)
  • Arbeid mot nettbutikk (ajourhold mv.)


Som en del av Dyrebeskyttelsen Norges sekretariat vil man også være involvert i kampanjer og ha kontakt med medlemmer og kunder. I tillegg vil man bistå lokalavdelingene i regnskapsrelaterte spørsmål.

Vi søker deg som er meget nøyaktig og presis, også i arbeidsintensive perioder. Du må ha god regnskapsforståelse og en interesse for faget, samt en utdanning eller erfaring innen økonomi eller regnskap. Videre bør du være fleksibel, med gode evner til å arbeide selvstendig. Ofte er det nødvendig å ha mange baller i luften samtidig.

Du må ha gode muntlige og skriftlige fremstillingsevner, og ha en profesjonell og vennlig fremtoning på telefon. Du er positiv og motivert, og samarbeider godt med andre. Utholdenhet i en arbeidshverdag som kan være hektisk er en fordel.

Det er en fordel om du har erfaring med bruk av data, evt. også økonomiprogrammet Mamut. Du må være bekvem med bruk av datamaskin, da dette brukes utstrakt på sekretariatet. Nødvendig opplæring vil bli gitt.

Det er en forutsetning at du har en genuin dyreverninteresse og er dedikert til organisasjonens etiske plattform. Dyrebeskyttelsen Norges etiske plattform kan du lese her.

Dyrebeskyttelsen Norge kan tilby en variert og meningsfull arbeidsdag, med stor grad av frihet og selvstendighet. Vi kan tilby et svært godt arbeidsmiljø i moderne lokaler i Oslo sentrum. Der vil du inngå i et faglig og profesjonelt miljø, som også har stor grad av kontakt med "grasroten" i organisasjonen.

Stillingen er fast heltidsstilling. Tiltredelse snarest. Lønn etter avtale.

Søknadsfrist: 4. mai.

Spørsmål angående stillingen bes rettet til sekretariatsleder Carl-Egil Mastad på telefon 23 13 92 53.

Søknader sendes snarest til Carl-Egil Mastad: cem@dyrebeskyttelsen.no.