Respekt for individet 

- Enorme lidelser i norsk hvalfangst

Hvalfangstsesongen for 2008 begynte tirsdag 1.april. Det er fastsatt en kvote på 1052 vågehval. En av fem hval dør ikke momentant under norsk hvalfangst, hele 10 % av hvalene lever i mer enn 10 minutter etter å ha blitt skutt. Dette illustrerer de enorme lidelsene i norsk hvalfangst.

Norge påberoper seg en av de beste dyrevernlovene i verden. Samtidig beskyttes hval i liten grad av lovverket: Selv om det er forbudt å la levende fisk henge etter en krok er det lov å skyte en eksploderende harpun inn i en hval.
Med tanken på hvilke føringer som Dyrevernmeldingen legger for god dyrevelferd er det vanskelig å se at denne lidelsen kan være akseptabel.

Drap av hval i kommersiell hvalfangst skjer ved bruk av eksploderende harpun. Selv om hvalfangerne forsøker å drepe hvalen raskt, er det åpenbare vanskeligheter som ofte hindrer dette. Hvalene blir skutt fra en bevegelig grunn mot et dyr som selv er i bevegelse og hvor kun en liten del av dyret er synlig i 2-5 sekunder. Dårlige værforhold som røff sjø og regn, gjør det enda vanskeligere for skytteren å treffe nøyaktig. Den eksploderende harpunen kan forårsake massive indre skader og blodtap uten at hvalen dør umiddelbart. En ekstra harpun eller et gevær brukes som en sekundær avlivningsmetode.

Dyrevernlovens kapittel 1 §9 sier at “avlivning av dyr skal gjøres på en slik måte at dyret ikke kommer i fare for å lide unødig." Dyrebeskyttelsen Norge mener at avlivningsmetoden av hval ikke er konsekvent med loven.

Dyrebeskyttelsen Norge arbeider for et forbud mot all hvalfangst. Vi oppfordrer publikum til å gjenoppta hvalfangstdebatten:

- Skriv leserinnlegg til din lokale avis, eller til nasjonale aviser.
Liste over norske aviser

- Skriv til lokale og nasjonale politikere og be om deres synspunkter på hvalfangst. Send gjerne kopi av deres svar til Dyrebeskyttelsen Norge

- Send protestmail til Fiskeri- og kystministeren. Klikk her for kontaktskjema.
- Send protestmail til Fiskeri- og kystdepartementet. Klikk her for kontaktskjema.