Respekt for individet 

Tannløs dyrevelferdslov

Landbruksdepartementet presenterte i dag sitt forslag til ny dyrevelferdslov.

Loven inneholder enkelte konkrete forbedringer, slik som forbud mot dyresex, varslingsrett for helsepersonell og kompetansekrav overfor dyreeiere.

- Disse bestemmelsene er naturligvis viktige. Vi har blant annet sett et skremmende omfang av dyretragedier, som kan forebygges i større grad ved at omsorgspersonell får muligheten til å varsle om vanskjøtsel i tide, sier Odd Harald Eidsmo, informasjonsansvarlig i Dyrebeskyttelsen Norge.

Likevel er det snarere mangelen på forbedringer som preger lovforslaget. Det er ingen restriksjoner overfor intensivt dyrehold som pelsdyroppdrett, husdyrhold eller oppdrett av fisk.

- Det mest påfallende er mangelen på konkrete tiltak der problemene er aller størst. Pelsdyroppdrett, oppdrettsfisk, kyllingoppdrett og burhøns kan i stor grad fortsette som før. Hvordan kan landbruksministeren påstå at dyr har det godt når de sitter innesperret på et nettingbur hele livet? Og hvordan kan en lov som tillater dette sikre "god dyrevelferd", spør Eidsmo.

- Det er åpenbart at man ønsker å tegne et bilde av Norge som verdensmester på dyrevern. Dessverre er den virkeligheten fremdeles like fjern med en ny dyrevelferdslov. Dyrene i Norge er fremdeles uten rettigheter, de er fremdeles "ting" i jurdisk forstand, og vi vil fremdeles ha en dyrevelferdslov som i praksis er til større beskyttelse for dem som utnytter dyr enn dyrene selv, avslutter Eidsmo.

Kontakt:
Odd Harald Eidsmo, informasjonsansvarlig: tlf. 47458844