Respekt for individet 

Akuttmottak trues med nedleggelse

Dyrebeskyttelsen Norge avd. Hordaland trues med nedleggelse av Bergen kommune. I et brev av 18.04.08 kreves "all videre drift med omplassering av katter i boligen stoppet". Dyrebeskyttelsen Norge bistår nå avdelingen i Hordaland med å undersøke hjemmelen for vedtaket og forhindre en nedleggelse.Etat for byggesak og private planer i Bergen kommune har vært på befaring i akuttmottaket til avdeling Hordaland. Etter befaringen mottok avdelingen et brev i posten hvor det kreves omgående stans i all videre drift med omplassering av katter.

Bakgrunnen er at kommunen mener det må søkes om bruksendring for lokalene som brukes. Tidligere har Mattilsynet pålagt omplasseringsentre å følge forskrift for dyrepensjonater. Dette har medført til dels store problemer, da kravene for et dyrepensjonat er forskjellige fra kravene som er naturlig å stille til omplasseringssentre. Det er foreløpig usikkert om kravet om bruksendring er knyttet til krav om at mottaket skal følge pensjonatforskriften.

Dyrebeskyttelsen Norge bistår nå avdeling Hordaland med å kartlegge hjemmelen for vedtaket, samt videre skritt for å hindre en nedleggelse av akuttmottaket.

Dyrebeskyttelsen Norge avd. Hordaland har lagt ut en underskriftskampanje til støtte for avdelingen. Skriv under på underskriftskampanjen her.

Saken oppdateres.