Respekt for individet 

Island stopper kommersiell hvalfangst

Fredag 24. august 2007

Island stanser kommersiell hvalfangst etter at landets fiskeriminister, Einar K. Guofinnsson, sa at det var ikke noen hensikt å utstede nye hvalfangstkvoter før man ser en økning i etterspørsel, og det blir skaffet eksporttillatelse til Japan.

“Hvalfangstindustrien, som enhver annen industri, må følge markedet. Hvis det ikke er noen profittmuligheter er det heller ikke grunnlag for å fortsette med hvalfangsten”, sa Guofinnsson.

Guofinnsson sa videre: “Det er ingen grunn til å fortsette med kommersiell hvalfangst hvis det ikke er noen etterspørsel for produktet.”

I fjor bestemte Island for å gjenoppta kommersiell hvalfangst, i strid med et internasjonalt moratorium fra 1986. Til tross for en kvote på 30 vågehvaler og 9 finnhvaler, ble bare 7 vågehvaler og 7 finnhvaler fanget på grunn av lav etterspørsel av hvalprodukter.

Guofinnsson sa videre: “Jeg vil ikke utstede en ny kvote inntil markedet for hvalkjøtt er forbedret og tillatelsen til å eksportere hvalkjøtt til Japan er sikret.”

Hvalfangere har reagert med frustrasjon over bestemmelsen, og mener de burde kunne fortsette med hvalfangsten for å utvikle markedet.

De mange organisasjonene mot hvalfangst, inkludert Dyrebeskyttelsen Norge, er begeistret over Islands bestemmelse å stanse hvalfangst. Dyrebeskyttelsen Norge roser Islands Fiskeriminister for at han erkjenner manglende kundeinteresse for hvalprodukter, og bestemmelsen hans for ikke å fortsette med unødvendig og brutal dreping av hvaler.

Til tross for en stans av kommersiell hvalfangst, planlegger Island å fortsette med forskningsfangst av hval.