Respekt for individet


2006.06.20 Dyrebeskyttelsen:  IWC 2006

 

Hvalfangstnasjoner vil fjerne forbud mot kommersiell hvalfangst

 
 

 

Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC) er en global organisasjon som arbeider med hvalfangst og bevaring av verdens hvaler. Etter at kommersiell hvalfangst førte flere hvalarter på randen av utryddning innførte IWC et forbud mot kommersiell hvalfangst i 1986.

Norge reserverte seg mot forbudet og er det eneste land i verden som skyter hval med mål om å selge kjøttet. Japan og Island på sin side driver forskningsfangst. Dette har spesielt Japan blitt sterkt kritisert for, fordi mesteparten av kjøttet havner på det åpne markedet.

I år møttes medlemslandene i IWC på St. Kitts. Med 33 mot 32 stemmer slo årsmøtet søndag kveld fast at det midlertidige forbudet mot kommersiell hvalfangst ”ikke lenger er nødvendig”. Men erklæringen som ble vedtatt er ikke bindende og fører ikke automatisk til at fangsforbudet oppheves. For at dette skal skje kreves tre firedels flertall. Men uansett så kaller hvalfangstlandene dette en seier. En seier som kan bety dårlige nyheter fremover for verdens hvaler og at Japan lykkes i sitt arbeid med å sanke støtte.

Internasjonale dyrevernsorganisasjoner har nemlig i lengre tid pekt på at Japan har arbeidet svært aktivt med å nettopp sikre seg et flertall i IWC. Ifølge organisasjonen International Fund for Animal Welfare (IFAW) har japanske myndigheter innrømmet bruk av bistand for å få flere land til å bli medlemmer av IWC og stemme i deres favør.  Les mer: Fakta om IWC >>

Ifølge nyhetsmagasinet ”Ny Tid” benekter norske myndigheter at også Norge presser medlemslandene i IWC. Men magasinet påpeker bruk av 29.5 millioner kroner fra 1994 til 2004 til ”Informasjon om norsk ressurspolitikk”. Blant annet har flere millioner kroner blitt gitt til tre omstridte organisasjoner som arbeider for å tillate jakt på truede dyrearter.

Les mer om det årlige IWC møtet på nettsidene til organisasjonen International Fund for Animal Welfare (IFAW) >>

Se video fra IWC møtet på St. Kitts på nettsidene til Whalewatch >>

Artikkel fra en journalist på norsk hvalfangst mai 2006 i magasinet ”Ny Tid” >>

 


Les mer her:
Hvordan DU kan hjelpe Dyrebeskyttelsen Norge

Bli medlem >>
Støtt oss økonomisk - og få skattefradrag >>