Respekt for individet


2005.06.17 Dyrebeskyttelsen:   Sjokkerende hvalfangst

Sjokkerende video-opptak fra norsk hvalfangst


Foto: WSPA

Nye opptak av norsk hvalfangst viser nok en gang brutaliteten i hvalfangsten.

I følge en av verdens største dyrevernsorganisasjoner World Society For The Protection of Animals (WSPA) brukte en norsk hvalfangstskute 14 minutter på å drepe en vågehval. I tillegg til bruk av harpun, måtte det avfyres 7 rifleskudd for å ta livet av hvalen.

Bildemateriell og observasjoner gjort av WSPAs inspektører viser at det er all grunn til å stille spørsmålstegn ved den norske hvalfangsten

 

PRESSEMELDING DYREBESKYTTELSEN NORGE 17/6-2005

Hvalfangstnasjonen Norge - ikke så flinke likevel?

Dyrebeskyttelsen Norge er svært bekymret for den dokumentasjonen World Society For The Protection of Animals (WSPA) legger frem om norsk hvalfangst. Bildemateriell og observasjoner gjort av inspektører fra en av verdens største dyrevernsorganisasjoner viser at det er all grunn til å stille spørsmålstegn ved den norske hvalfangsten. Ifølge WSPA brukte en norsk hvalfangstskute 14 minutter på å drepe en vågehval. Det er uakseptabel lang tid med lidelse og kamp.

I forskriftene for vågehvalfangst sies det at hval som ikke dør momentant skal avlives så fort som mulig med rifleskudd - et kvarters kamp og 7 skudd kan vel neppe sies å være spesielt raskt. Også hvalfangstkommisær Karsten Klepsvik har i dag uttalt seg om saken til flere medier, og støtter Dyrebeskyttelsen Norge sitt syn på at dette er uakseptabelt.

Også Storbritannias fiskeriminister deler Dyrebeskyttelsen Norges bekymring for norsk hvalfangst. Den anerkjente TV-kanalen BBC har vist egne opptak av fangst av vågehval som viser hvalens dødskamp, og i en pressemelding kommenterer fiskeriminister Ben Bradshaw det han beskriver som ” en ekstrem brutal hvalfangst”. Han påpeker at Norge hevder at majoriteten av vågehvalene drepes umiddelbart, men at denne fotodokumentasjonen beviser hvor vanskelig det er å skyte hval uten lidelser og med umiddelbar død som resultat. Fiskeriministeren uttrykker også bekymring for Norges innføring av den såkalte ”blåboksen” istedenfor å bruke hvalfangstinspektører. Denne bekymringen deler også Dyrebeskyttelsen Norge.

Vi ser med stor skepsis på innføringen av den såkalte blåboksen som erstatning for hvalfangstinspektører, og frykter økte dyrelidelser. Etter det Dyrebeskyttelsen Norge har blitt fortalt vil kontrolldata fra blåboksen neppe bli offentliggjort. Uten WSPAs filming av denne hendelsen hadde vi sannsynligvis ikke fått vite om hvordan denne hvalen ble drept.

Fangst i havområdene gjør det vanskelig med kontroll fra utenforstående, og nøytrale inspektører og åpenhet ovenfor Norges befolkning bør være et krav. Dyrebeskyttelsen Norge frykter at innføringen av elektronisk overvåking skal føre til mindre fokus på dyrevern og økt fare for lidelser for hvalen.
 


Les mer her:
Hvordan DU kan hjelpe Dyrebeskyttelsen Norge

Bli medlem >>
Støtt oss økonomisk - og få skattefradrag >>