Respekt for individet


Politikere krever gjennomgang av pelsnæringen

I forbindelse med TV2s avsløring av forholdene på norske pelsfarmer har fremtredende politikere fra flere partier gitt uttrykk for at de mener pelsnæringen behøver en fullstendig gjennomgang. Flere politikere har gjort det klart at de mener pelsfarming innebærer dyreplageri.

Landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) og stortingsrepresentant Vidar Kleppe (Frp) møtte i studio til debatt sammen med Dyrebeskyttelsen Norge og Pelsdyralslaget etter tv- programmet.

Vidar Kleppe ga klart uttrykk for sin avsky for forholdene i pelsnæringen. Han krevde umiddelbart at pelsnæringen selv måtte rydde opp, og lovet i tillegg å ta spørsmålet opp i Fremskrittspartiets stortingsgruppe.

Landbruksministeren innrømmet også at han ikke likte det han hadde sett. Han lovet på direkten full gjennomgang av pelsnæringen, både i regjeringen og i Stortinget.

Dagen etter, på TV2 morgennyhetene, ble stortingsrepresentanten Hallgeir Langeland (SV) intervjuet om pelsfarming. Han ga uttrykk for at pelsfarmingen innebærer uakseptable forhold for dyrene, og for at regelverket bør endres.

SV, ved representantene Hallgeir Langeland og Olav Gunnar Ballo, fremmet den 16. november et stortingsforslag om å endre pelsdyrforskriften. SV foreslår at pelsdyr forskriften skal endres i tråd med anbefalingene fra Rådet for dyreetikk. Rådet anbefalte i 1994 nedleggelse av dagens form for pelsdyroppdrett. Forslaget er rettet til regjeringen, som nå blir tvunget til å ta et aktivt standpunkt i saken.

Høyre har uttalt i et brev at partiet mener regjeringen bør vurdere endringer i regelverket som sikrer best mulig behandling av dyrene.

Partiet De Grønne ønsker å avvikle pelsfarmene slik de drives i Norge i dag.

Sosialistisk Ungdom kom i en landsmøteuttalelse tidligere denne høsten med sterk kritikk av pelsnæringen. Ungdomspartiet går inn for betydelig strengere regulering av pelsfarming.

Kristelig folkepartis Ungdom foreslår i en arbeidsutvalgsuttalelse å forby pelsdyrfarming. Unge Venstre sier i en uttalelse at de anser dagens pelsdyroppdrett som dyremishandling.

Dyrebeskyttelsen Norge krever
1. Forbud mot pelsfarming!
Stortinget bør forby pelsfarming, slik som England er i ferd med å gjøre.

2. Strengere regler for pelsfarming!
I det minste bør Stortinget skjerpe reglene for hold av pelsdyr, slik at dyrene kan gå i innhegninger med bakkekontakt. Rever bør få leve i familiegrupper, slik det er naturlig for dem. Mink bør derimot skjermes mot kontakt med andre minker, siden minken i naturlig tilstand ikke omgås artsfrender. Mink er født med svømmehud mellom tærne, og bør alltid ha tilgang til badevann. Både mink og rev er rovdyr som bør ha mulighet til jaktlek.

3. Kutt millionstøtten til pelsnæringen!
Skattebetalerne bør ikke tvinges til å subsidiere en næring som uansett hvordan den innrettes, innebærer lidelser for dyr, og som har et sluttprodukt ingen er avhengig av.

4. Etableringsstopp i pelsnæringen!
Stortinget bør forsikre seg om at ikke nye personer starter opp med pelsnæring. Slik vil næringen i all fall få en slutt når dagens pelsfarmere gir seg.

Hva gjør Dyrebeskyttelsen Norge?
Dyrebeskyttelsen Norge har arbeidet med pelsfarming som en prioritert sak i mange år. Vi fortsetter kampen til vi vinner en endelig seier på vegne av dyrene.

Her er en oversikt over noen av de tingene vi har gjort - og gjør - for pelsdyrene:
-Har samlet kunnskap om alle sider ved pelsnæringen: etologiske, økonomiske, juridiske, politiske, biologiske
-Saksøkte pelsnæringen, og oppnådde at lagmannsretten karakteriserte den som uetisk
-Samarbeider med andre europeiske dyrevernorganisasjoner, og har slik bidratt til at pelsfarming er blitt avskaffet helt eller delvist i flere europeiske land
-Kommuniserer med politikere
-Informerer publikum
-Informerer media
-Deltok i TV2s program "Rikets tilstand"

Du kan hjelpe revene og minkene som er innesperret
Dyrebeskyttelsen Norge vil takke alle våre medlemmer og støttespillere som har hjulpet oss i kampen for å hjelpe pelsdyrene. Uten pengegaver øremerket pelsdyrene, og uten alle som har skrevet leserbrev, kontaktet politikere, stått på stand eller spredd dyrenes nødrop ved hjelp av buttons, plakater eller foredrag, ville vi aldri ha nådd så langt som i dag.

Men vi er ennå ikke i mål. Skynd deg derfor å bestille materiell som du kan bruke i din opplysningskampanje for dyrene. Ikke vær flau for å vise andre hva du mener: husk at du snakker for noen som ikke kan snakke for seg selv!

[20.11.00]