Respekt for individet


Nå skrives ny stortingsmelding!

Hvordan står det egentlig til med dyrevernet i Norge? Landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen har bestemt seg for å finne ut av dette. Regjeringen har derfor besluttet at det skal skrives en stortingsmelding om dyrevern.

En stortingsmelding gjennomgår et bestemt område, tema for tema. Alle problemer knyttet til temaene drøftes, og regjeringen sier hva den akter å gjøre for å løse dem. Regjeringen sender den ferdige stortingsmeldingen til Stortinget. Stortinget vurderer meldingen. Der Stortinget er enig med regjeringen i hva som bør gjøres, lar de teksten bli stående som den er. I enkelte tilfeller er Stortinget uenig med regjeringen. Da forandrer Stortinget på teksten i stortingsmeldingen. I et slikt tilfelle blir regjeringen nødt til å rette seg etter hva Stortinget har bestemt, og gjennomføre de tiltakene som Stortinget har besluttet at skal gjennomføres.

Stortingsmeldingen om dyrevern skal legges frem for Stortinget i løpet av 2002. Den vil gjennomgå alle former for dyrehold i Norge: Hold av produksjonsdyr som pelsdyr, griser, burhøns og melkekyr, hold av selskapsdyr som katt, undulat og hest, bruk av forsøksdyr, bruk av dyr i sport, og bruk av dyr til underholdning i dyreparker og sirkus.

Det er nedsatt en komite som skal arbeide med å skrive selve stortingsmeldingen. Det skal også oppnevnes en styringsgruppe og en referansegruppe.

Stortingsmeldingen vil gi svar på om regjeringen f.eks. ønsker å forby pelsfarming, om antallet forsøksdyr skal reduseres, og om det skal være lovlig å transportere kyllinger i 12 timer på veg til slakteri.

Hvis regjeringen foreslår gode løsninger for dyrene, er det viktig at Stortinget støtter opp om dette. Hvis regjeringen derimot foreslår dårlige løsninger for dyrene, er det viktig at Stortinget forandrer på dem.

En stortingsmelding blir lagt til grunn som en politisk "veileder" i mange år fremover. I hvert fall i 10 år fremover vil derfor stortingsmeldingen om dyrevern bli førende for hvordan norsk regelverk om dyrevern skal være. Både politikere, byråkrater, husdyrnæringer og dyrevernere blir nødt til å ta hensyn til stortingsmeldingen.

Ved at regjeringen har bestemt seg for å skrive en stortingsmelding om dyrevern, viser den at dyrevern står på den politiske dagsordenen. Nå er det viktig at stortingsmeldingen blir en god melding for dyrene! Det blir lite hjelp i stortingsmeldingen hvis den bestemmer at alt skal fortsette å være som det er.

Dyrebeskyttelsen Norge vil arbeide for at stortingsmeldingen garanterer dyrene et bedre liv. Alle som har spørsmål om eller innspill til stortingsmeldingen om dyrevern kan kontakte sekretariatet til Dyrebeskyttelsen Norge. Send en e-post til post@dyrebeskyttelsen.no og merk den "stortingsmelding". Vi hører gjerne fra deg!

[06.03.01]