Respekt for individet


Tema

1 Generelt
Pil Rettsinformasjon
Pil Dyremishandling
Pil Politikk
Pil Etologi
Pil Etikk og filosofi

2 Forsøksdyr
Pil Produkttesting
Pil Forskning og undervisning
Pil Bioteknologi (genteknologi)
Pil Alternativer
Pil Fond for alternativ forskning

3 Kjæledyr
Pil Generelt
Pil Omplassering
Pil Hund
Pil Katt
Pil Smådyr
Pil Krypdyr og eksotiske dyr

4 Gårdsdyr
Pil Storfe og gris
Pil Sau og geit
Pil Fjørfe
Pil Transport og slakt
Pil Husdyrbranner
Pil Beite og rovdyr
Pil Reinsdyr
Pil Fisk
Pil Økologi og alternativer
Pil Kosthold og vegetarianisme

5 Pelsdyr
Pil Generelt

6 Sportsdyr
Pil Hestesport
Pil Hundesport
Pil Sportsfiske

7 Underholdningsdyr
Pil Dyreparker og akvarier
Pil Sirkus
Pil Tyrefekting
Pil Diverse

8 Ville dyr
Pil Jakt og fangst
Pil Sel og hval
Pil Ville fugler (kommer)
Pil Faunakriminalitet