Respekt for individet


SIRKUS ARNARDO 2006
Alle bilder: © Dyrebeskyttelsen Norge, mars 2006


Dyrebeskyttelsen Norge var i mars 2006 på besøk hos Cirkus Arnardo. Forholdende for dyrene vi så var nedslående. Det ble også oppdaget flere lovbrudd. Blant annet sto en Afrikansk steppeku bundet med nesering, katter måtte hoppe gjennom brennende ringer, hundene var magre og flere så ut til å være i dårlig forfatning. At dyr hopper gjennom flammer gir i seg selv stor risiko for skader for dyret. Hva som ligger bak av dressurmetoder for å få et dyr til å gjøre dette frivillig kan man bare tenkte seg. Arnardo har over 60 hunder med i sitt show. Kun få av dem var aktivt med i showet, de fleste sto rundt manesjen som "pynt".

Mange av hundene ble  ført inn i ringen innelukket i små leketøysbiler, et flygel, små rullende esker etc. Vi kunne høre  klynking og bjeffing fra disse boksene lenge før akten startet.

Et stort antall eksotiske dyr slik som zebraer, kameler, dromendarer, jakokser, afrikasnk steppeku ble ført inn i ringen for så å løpe et par runder i manesjen overvåket av en trener med pisk. Deretter ble de ført ut. Denne "oppvisningen" er altså grunnen til at dyrene blir kjørt land og strand rundt.

Elefantene var trenet opp til diverse øvelser som å sitte på en krakk, stå på en krakk, legge seg ned over en liten gutt, klatre på hverande osv. I tillegg til dette ble den ene elefanten brukt for at publikum som ønsket å sitte på den for å bli tatt bilde av. En av elefantene ble også skysset avgårde for å stå utenfor TV2's studio i Karl Johansgate en kald marsmorgen for å skape blest om Cirkus Arnardo i TV2's morgenprogram. Se bilder >> Elefanten ble også tatt inn i studio til Fredrik Skavlan.

Dyrebeskyttelsen Norge kontaktet i etterkant av besøket Mattilsynet og anmodet dem å inspisere Arnardo. Inspeksjonen ble gjennomført og det var flere kritikkverdige forhold som ble anmerket.

      
Afrikansk steppeku bundet med nesering            nærbilde nesering

 
 
Zebraer og Afrikansk steppeku                                                       Kamel,  Esel,   Yakokser, og zebra

                
Kamel og dromendar                                                                                               Kamel

        
Elefanten venter på besøkende i pausen                                                  På jobb i pausen


 
Elefant med stående gutt                                                                    Elefant med gutt under


    
   
Elefantene skal sette seg på krakken                                                                Elefantene klatrer opp på krakken

     

Elefant i "tog"                                                                                               Esler

     
Katt på vei til å hoppe gjennom brennende ring                                Trapeskatter

   

    
Hunder bundet stramt sammen                                                                Flygelet

 
Magre hunder

Les artikkelen "Sirkus til glede for hvem?" (Dyrenes forsverer nr. 3 ,2006 ) >>

Bli medlem i Dyrebeskyttelsen Norge >>