Respekt for individet


Tema: Dyreparker og akvarier

En moderne dyrepark med kunstig landskap og planter ser hyggelig ut med menneskeøyne. Dyrene som holdes fanget der, har likevel naturlige behov som aldri kan imøtekommes i en innhegning. Mens mennesker fengsles som straff for forbrytelser, har dyrene vi holder innesperret, aldri gjort noe galt.
INFORMASJONSMATERIELL
Faktaark om dyreparker
Historikk, naturlig adferd, dagens driftformer, dyrevernproblemer m.m.
ARTIKLER
  • Dyreparker og akvarier DF 3.99

    UTTALELSER FRA "RÅDET FOR DYREETIKK"
  • Delfiner i fangenskap

    RESSURSER PÅ INTERNETT
    : Oversikt over linker innen dette temaområdet