Respekt for individet


Dyrenes forsvarer nr. 4/03:   Artikkel og foto ved Linda Rognli, journalist, Dyrebeskyttelsen Norge

Krever forbud mot
Asia-pels

- Mottok 20.000
underskrifter
Siri Relling i Dyrebeskyttelsen Norge, overrakte 20.000 underskrifter mot pels fra hunder og katter fra Asia til statssekretær Leif Helge Kongshaug i Landbruksdepartementet.

I løpet av få måneder har 20.000 mennesker skrevet under på at de krever stopp av all import og salg av hunde- og kattepels i Norge. Landbruksdepartementet vil nå se nærmere på saken.

Stoler på pelsnæringen

1. oktober i år trådte et forbud i kraft i Danmark mot innførsel og handel med skinn og pels fra hund og katt. I Sverige foreligger det en utredning om forbud mot import og salg av hunde- og katteskinn fra Asia. I England arbeider myndighetene med en troverdig test av skinn- og pels produkter, og I EU diskuteres muligheten av et forbud av hensyn til dyrevern.
I Norge derimot, har Landbruksdepartementet gått innfor at næringen selv skal ha kontroll med hva slags skinn og pels som kommer i salg i Norge.
- Vi kan godt ha lovhjemmel men vi må ta dem på ordet. Vi har stor tiltro til detaljhandelen, slår Kongshaug fast. Statssekretæren er ikke kjent med at det til dags dato finnes hunde- og kattepels i butikkene i Norge.
Men Dyrebeskyttelsen Norge er sikre i sin sak; - Det er et problem. På kraver og hetter for eksempel finnes det pels fra hunder og katter i butikkene her i Norge. Også i dyrebutikker har vi funnet leker beregnet på hunder og katter laget av nettopp katte- eller hundepels, slår Siri Relling, sekretariatsleder i Dyrebeskyttelsen Norge fast.

Vil se på påbud om merking

Landbruksdepartementet vil i løpet av neste år se på et eventuelt påbud om merking av alle skinn- og pelsprodukter. Statssekretær Kongshaug påpeker nettopp at en del av problemet er å vite hva slags pels som blir solgt til Norge, og hvor den kommer ifra. Pels og skinn fra hunder og katter har ikke korrekt merking. Statssekretæren påpeker også at det arbeides med en nasjonaldatabase som kan stå for testingen av importert pels, slik at næringen kan teste sine varelager før de går ut i butikkene. Hvis det kunne påvises at produkter er laget av pels eller skinn fra hunder og katter er statssekretæren overbevist om at pelsnæringen da vil si nei til handel med disse produktene.
Det er ikke Dyrebeskyttelsen overbevist om.
- Vi stoler ikke på næringen. Næringen har visst om dette i flere år, sier sekretariatsleder Relling.

Vil ha forbud

Kort tid etter at dokumentaren om den bestialske pelsindustrien i Asia ble vist på TV2 i februar, mottok Landbruksminister Sponheim 9000 underskrifter mot pels fra torturerte dyr. Underskriftene ble overlevert av Dyrebeskyttelsen Norge, Norsk Kennel Klub og Norske Rasekattklubbers Riksforbund, som alle tok sterk avstand fra behandlingen av hunder og katter i pelsproduksjonen i Asia. I et svarbrev til en av Dyrebeskyttelsens medlemmer skrev Landbruksminister Lars Sponheim at han ville gå inn for at import av hunde- og katteskinn fra disse landene i Asia ble forbudt. Da statssekretær Kongshaug ble konfrontert med Sponheims brev var han villig til å gå med på at departementet kunne vurdere å se på et eventuelt forbud mot import av hunde- og kattepels fra Asia.
- Også et forbud kan vurderes i forbindelse med arbeidet med dyrevelferdsmeldingen, slår han fast. Statssekretæren viser til arbeidet som har pågått med fornyelsen av Dyrevernsloven, og at departementet skal fortsette dette arbeidet.
- Vi skal ikke bidra gjennom vår handel og vårt forbruk til en slik håndtering av dyr, sier statssekretær Kongshaug.


Faksimile fra Sponheims brev av 5.2.2003 til medlem av Dyrebeskyttelsen i Drammen.

Delta i E-KAMP: Levende flådd >>