Respekt for individet


Tema: Fjørfe

Burhøns

Norske burhøns har 0,7 m2 gulvplass å bevege seg på. Myndighetene ønsker å fortsette å holde fjørfe i bur. Frittgående høner (løsdrift) har det ikke bedre; gulvplass på 0,25 m2 pr høne pluss vagle- og redeområde, men med risiko for å bli hakket ihjel.

Økologisk drift setter krav til blant annet luftegård for hønene, og dette alternativet er det beste hønene har i dag. Kravet til gulvareale for hver slaktekylling er 2,6 m2 innen- og utendørs.

Spis økologiske egg - ikke egg fra burhøns og frittgående høner! Ikke la deg lure av merking som "Gårdsegg", som antyder at hønene bor på en gammeldags gård og har det bra.

Økologiske egg får du kjøpt på helsekost-butikker. Enkelte matbutikker selger økologiske egg fra Norgården.

Merking av økologiske egg og fjørfekjøtt må godkjennes av Debio.


Aktuelt

2003.04.16: Påske-løpeseddel i valgfritt format: pdf eller jpg.

2002.03.05: Forslag til endringer av Dyrebeskyttelsens plattform:
Dyrebeskyttelsens krav til hold av høns

2001.03.06: Plukkemaskin til kylling
For å kunne ta stilling til om plukkemaskinen er et positivt tiltak, har Dyrebeskyttelsen foretatt en litteraturstudie av tilgjengelig informasjon om slike maskiner.

2001.03.06: Ny stortingsmelding om dyrevern
Hvordan står det egentlig til med dyrevernet i Norge? Landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen har bestemt seg for å finne ut av dette.

2001.02.20: Dyrevern i spørretimen IV
Vidar Kleppe (Frp) stiller spørsmål til landbruksministeren vedrørende velferden til norske kyllinger.

Artikler

Relevante nettsteder

  • Norsk Fjørfelag: Hovedmålsetningen er å arbeide for å ivareta medlemmenes næringsmessige interesser.
  • Poultry.org: Ser på flere sider ved industrielt fjørfehold. Tar opp både dyrevernmessige, helsemessige og miljømessige problemstillinger.
  • United Poultry Concerns: Fokuserer på behandlingen av fugler innen matproduksjon, forskning, undervisning, underholdning og som selskapsdyr.

Uttalelser fra Rådet for dyreetikk

Hold av verpehøner og slaktekylling (1996)

Oppdrett av struts (1996)

Pressemeldinger

Påskeegg til Stortinget (2000)

Faktaark

Kyllinger
Historikk, naturlig atferd, dagens driftformer, dyrevernproblemer, alternativer m.m.

Verpehøns
Historikk, naturlig atferd, dagens driftformer, dyrevernproblemer, alternativer m.m.

Gåselever
Dagens situasjon, produksjonsprosessen, dyrenes lidelser m.m.