Respekt for individet


Tema: Omplassering

Kattunge

Dersom du vurderer å anskaffe et nytt kjæledyr, bør Dyrebeskyttelsen være et naturlig sted å henvende seg til. De fleste lokalforeninger i Dyrebeskyttelsen driver omplassering av dyr. Siden det først og fremst er katter som er hjemløse i Norge, er det disse vi har flest av. Vi omplasserer også hjemløse hunder og smådyr.

Det kan være flere grunner til at dyr tas inn for omplassering av dyrebeskyttelsen. De fleste er hjemløse eller bortkomne dyr, og ingen eier har meldt seg. Disse dyrene vil som regel lett tilpasse seg sine nye hjem, og omstillingen medfører sjeldent problemer. Andre igjen har blitt utsatt for vanstell eller mishandling, og kan således kreve litt mer tid og innsatsvilje fra sine nye eiere - i så fall vil det bli gitt råd og veiledning om dette.

Rutinene ved omplassering kan variere fra lokalforening til lokalforening. En hovedregel er at den nye eieren må underskrive en kontrakt hvor han forplikter seg til å ta godt vare på dyret, og at dyrebeskyttelsen kan kreve dyret tilbake dersom det blir utsatt for dårlig behandling. Voksne katter vil som regel være kastrert/sterilisert. Videre er det vanlig at alle dyr er undersøkt og friskmeldt av veterinær før de omplasseres.

Noen lokalforeninger tar også et gebyr for omplasseringen. Dette av flere grunner: For det første for å bekjempe trenden med at dyr er noe man "gir bort gratis", dernest fordi omplassering av hjemløse dyr er et kostnadskrevende arbeid - og mange foreninger har svært begrensede midler.

Antallet hjemløse dyr er stadig stigende, og dyrebeskyttelsen har ikke nok plass og kapasitet til å ta seg av alle. Dette fører til at mange dyr går en usikker fremtid i møte. For mer informasjon om omplassering via dyrebeskyttelsen, kan du kontakte din nærmeste lokalforening.

Husk at ved å adoptere et dyr fra dyrebeskyttelsen er du med på å redde liv!

Uttalelser fra Rådet for dyreetikk

Bortkomne og forvillede katter (1997)

1pixel.gifDNs plattform om temaet

Faktaark

Ny katt i familien
Ting du bør tenke på før - og når - du bestemmer deg for å anskaffe en katt.

Omplassering

Dyrebeskyttelsen Norges lokalforeninger
Andre organisasjoner
Solstads omplasseringsstall, Akershus (marsvin)

Nyheter

2004.08.19: Hjemløse dyrs dag 21. august 2004