Respekt for individet


2005.08.02 Dyrebeskyttelsen Norge:   Pressemelding

Pressemelding: Kunne vært unngått

Nemo kunne vært reddet. Det er vår påstand hvis bare vi mennesker kunne behandlet ham som et vilt dyr. Det gjelder for både vanlige beundrere og Atlanterhavsparken.

Å redde et vilt dyr for så å sette det fri igjen er aldri lett. Samtidig virker det som det er kjekt å ha en vill publikumsmagnet. Vi har blitt fortalt at selen Nemo selv ”banket” på døren til Atlanterhavsparken etter at den ble sluppet fri fra menneskelig pleie av daværende leder ved den samme parken. I 7 år har Nemo vært en av hovedattraksjonene ved parken, en god inntektskilde som behørig ble omtalt på hjemmesiden og i media. Når han ble brysom fordi publikum ville kose med ham, ble Nemo skutt. Noen flere som reagerer?

”Nemo burde aldri vært frontet som en attraksjon,” sier Linda Rognli, rådgiver sjøpattedyr i Dyrebeskyttelsen Norge/IFAW. ”Det i seg selv ga publikum et helt feil bilde av Nemo.” Rognli viser til at Nemo ble gjort til maskot ved Atlanterhavsparken med eget navn og historien om hvordan han selv oppsøkte parken og menneskene der. Hvilket bilde gir det av et vilt dyr? ”Tidligere leder fortalte også hvordan han fikk ”klem” av Nemo,” sier Rognli, ”en omgang med et vilt dyr som ikke burde ha skjedd. Verken nå eller fra starten av.” Kanskje hadde Nemo da funnet tilbake til sine artsfrender, spekulerer Rognli.

Ivrige badegjester som klapper et vilt dyr på hodet er bare leit. At det samme ville dyret må betale med sitt liv på grunn av ubetenksomme mennesker og en menneskeskapt identitet som maskot er rett og slett forferdelig unødvendig.
 

Pressekontakt:
Linda Rognli, rådgiver sjøpattedyr 
telefon 99 46 85 31, 23 13 92 50/2
Dyrebeskyttelsen Norge, Karl Johans gate 6, 0154 Oslo