Respekt for individet


Pressemelding fra Dyrebeskyttelsen Norge

I et brev til et medlem av Dyrebeskyttelsen Drammen skrev Sponheim i februar 2003 at han ønsket å totalforby import av hunde- og kattepels fra Asia:

I 2005 ønsker han å åpne for fortsatt import.

Sponheim såkalte bevis på at pelsen er produsert på en dyrevernmessig forsvarlig måte skal være en egenerklæring fra eksportøren. Dette blir som å sette bukken til havresekken. Kina er den største eksportøren og landet har ingen dyrevernlov. Kontrollmulighet overfor produsent og eksportør er ikkeeksisterende.

Det er dokumentert at dyr brukt i pelsindustrien i Asia gjennomgår forferdelige lidelser, dette gjelder ikke bare hunder og katter men også andre pelsdyr blant annet rev, mink, vaskebjørn og kanin. Dyrebeskyttelsen Norge krever derfor importforbud mot all pels fra Asia. Man har ingen garanti for at dyrene som er brukt i pelsprodukter som selges i Norge, ikke har blitt flådd levende.

Kontakt Jannicke Gram, på e-post: jannicke.gram@dyrebeskyttelsen.no , eller telefon: 23 13 92 50