Respekt for individet


2005.06.17 Dyrebeskyttelsen Norge:   Pressemelding

Pressemelding: Hvalfangstnasjonen Norge - ikke så flinke likevel?

Dyrebeskyttelsen Norge er svært bekymret for den dokumentasjonen World Society For The Protection of Animals (WSPA) legger frem om norsk hvalfangst. Bildemateriell og observasjoner gjort av inspektører fra en av verdens største dyrevernsorganisasjoner viser at det er all grunn til å stille spørsmålstegn ved den norske hvalfangsten. Ifølge WSPA brukte en norsk hvalfangstskute 14 minutter på å drepe en vågehval. Det er uakseptabel lang tid med lidelse og kamp.

I forskriftene for vågehvalfangst sies det at hval som ikke dør momentant skal avlives så fort som mulig med rifleskudd - et kvarters kamp og 7 skudd kan vel neppe sies å være spesielt raskt. Også hvalfangstkommisær Karsten Klepsvik har i dag uttalt seg om saken til flere medier, og støtter Dyrebeskyttelsen Norge sitt syn på at dette er uakseptabelt.

Også Storbritannias fiskeriminister deler Dyrebeskyttelsen Norges bekymring for norsk hvalfangst. Den anerkjente TV-kanalen BBC har vist egne opptak av fangst av vågehval som viser hvalens dødskamp, og i en pressemelding kommenterer fiskeriminister Ben Bradshaw det han beskriver som ” en ekstrem brutal hvalfangst”. Han påpeker at Norge hevder at majoriteten av vågehvalene drepes umiddelbart, men at denne fotodokumentasjonen beviser hvor vanskelig det er å skyte hval uten lidelser og med umiddelbar død som resultat. Fiskeriministeren uttrykker også bekymring for Norges innføring av den såkalte ”blåboksen” istedenfor å bruke hvalfangstinspektører. Denne bekymringen deler også Dyrebeskyttelsen Norge.

Vi ser med stor skepsis på innføringen av den såkalte blåboksen som erstatning for hvalfangstinspektører, og frykter økte dyrelidelser. Etter det Dyrebeskyttelsen Norge har blitt fortalt vil kontrolldata fra blåboksen neppe bli offentliggjort. Uten WSPAs filming av denne hendelsen hadde vi sannsynligvis ikke fått vite om hvordan denne hvalen ble drept.

Fangst i havområdene gjør det vanskelig med kontroll fra utenforstående, og nøytrale inspektører og åpenhet ovenfor Norges befolkning bør være et krav. Dyrebeskyttelsen Norge frykter at innføringen av elektronisk overvåking skal føre til mindre fokus på dyrevern og økt fare for lidelser for hvalen.

For mer informasjon:

  • Se  WSPA sine opptak fra Norge >>
  • Les kommentarer fra Storbritannias fiskeriminister >> 
     

Pressekontakt:
Linda Rognli, rådgiver sjøpattedyr
Telefon: 99 46 85 31 / 23 13 92 56
Dyrebeskyttelsen Norge, Karl Johans gate 6, 0154 Oslo