Respekt for individet


2004.07.19 Dyrebeskyttelsen:   Pressemelding


Pressemelding: IWC møtets korsvei: Korrupsjon eller bevaring

Sorrento, Italia 19. juli 2004:
Ved åpningen av den Internasjonale hvalfangstkommisjonens (IWC) 56. møte, er kommisjonens fremtid allerede i fare, mener Dyrebeskyttelsen Norge og IFAW (the international Fund for Animal Welfare). Dyrebeskyttelsen Norge og andre dyrevelferdsgrupper frykter nå at aggressiv stemmekjøping og påvirkningstaktikker kan resultere i at den internasjonale kommisjonen kan gå bort fra hvalfredning for første gang på tre tiår.

”Hvis det blir flertall for hvalfangst ved dette møtet, er dette kjøpt og ikke vunnet”, sier Ann-Carin Torrissen, styreleder i Dyrebeskyttelsen Norge og for tiden observatør ved møtet i Sorrento. ”Faktum er at hvis stemmekjøpingen tok slutt nå, ville man hatt en massiv anti-hvalfangst oppslutning i IWC. Japan klarer ikke å rekruttere land kun basert på sine argumenter, så derfor satser Japan på sin valuta. Hvis Japan lykkes, vil dette møtet for første gang markere hvordan et land alene klarer å snu internasjonale konvensjoner.”

I løpet av de siste årene har Japan helt åpent henvendt seg mot utviklingsland i det som har blitt kalt et globalt stemmesankingsprogram. Under dette programmet har Japan rekruttert nye IWC medlemmer fra Afrika, Karibien og Sydhavslandene for at de skal stemme med Japan mot at de får bistands- og fiskerihjelp.

I ukene før IWC møtet i Sorrento har Elfenbenskysten, Mauritania, Surinam og Tuvalu blitt IWC-medlemmer, og det forventes at disse stemmer med Japan. Andre land har blitt påvirket til å ikke delta eller være fraværende fra IWC møtet. ”Japan bruker bistandshjelp til å holde IWC land som gisler. Dette må stoppe øyeblikkelig”, sier Torrissen.

Kontaktpersoner:

Ann-Carin Torrissen, styreleder Dyrebeskyttelsen Norge, 48 14 20 18
Anne Westen, nestleder Dyrebeskyttelsen Norge, 92 02 01 52