Respekt for individet


Pressemelding fra Dyrebeskyttelsen Norge

FORSØKSDYRENES DAG 24. APRIL

Antallet forsøksdyr i Norge er for høyt. I anledning av Forsøksdyrenes dag 24. april inviterer Dyrebeskyttelsen Norge forskere til å søke om penger til å forske på alternativer til dyreforsøk, gjennom fondet "Fondet for alternativ forskning". Dyrebeskyttelsen fokuserer også på opplæring av forskere som en metode for å redusere bruken av forsøksdyr. Dyrebeskyttelsen støtter regjeringen i at brukere av forsøksdyr bør betale avgift pr. dyr, men finner de foreslåtte avgiftssatsene for lave.

I 2000 måtte over 600.000 forsøksdyr bøte med livet i Norge. Dette kan skyldes både manglende kunnskap om alternativer og dårlig design av dyreforsøkene.

I dag finnes det mange alternative metoder til dyreforsøk, f.eks. bruk av datamodeller, mekaniske modeller, vevs- og organkulturer, bruk av mikroorganismer m.v. Mange slike metoder er billigere og gir sikrere resultater enn dyreforsøk. Dyrebeskyttelsen Norge ønsker å fremme disse og andre humane forskningssmetoder.

Dyrebeskyttelsen Norge mener forskerne har for dårlig opplæring i bruk av alternativer til forsøksdyr, i hvordan antallet forsøksdyr i hvert forsøk kan reduseres mest mulig, og i forståelsen av dyrevernloven og forsøksdyrforskriften. Uke 17, samme uke som Forsøksdyrenes dag, vil Dyrebeskyttelsen vurdere hvor god opplæring forskerne får, ved selv å delta ved Veterinærhøgskolens kurs for dyreforskere.

"Regjeringen er i ferd med å skrive en stortingsmelding om dyrevern. I denne forbindelse vil Dyrebeskyttelsen fremme konkrete forslag til hvordan opplæringen for forskere kan bedres, og bruken av forsøksdyr reduseres," sier informasjonsansvarlig Live Kleveland Karlsrud i Dyrebeskyttelsen Norge.

 

**Oslo, 20.04.01**