Respekt for individet


Pressemelding - Dyrebeskyttelsen Norge

Norske dyrevernere mot hvalfangst

Dyrebeskyttelsen Norge ble etablert i 1859 og er en av verdens eldste dyrevernorganisasjoner. Organisasjonen ser det som bekymringsverdig at Norge fortsetter hvalfangsten, i strid med IWCs intensjoner. Norge ønsker å gjenoppta kommersiell hvalfangst.

Dyrebeskyttelsen Norge er motstander av kommersiell hvalfangst på grunn av den avlivningsmetoden som blir benyttet. Selv om metodene for harpunering har blitt bedret i løpet av de siste årene, er dette fremdeles en inhuman avlivningsmetode. Offisielle tall fra norsk hvalfangst viser at en stor andel av hvalene blir skadeskutt hvert år (ca. 40% i 1998), og for flere dyr tar det opptil en time før døden inntreffer. I gjennomsnitt tar det 3,5 minutter å drepe en hval.

Det er etisk uakseptabelt å påføre hval smerte og lidelse i den grad som det gjøres i moderne hvalfangst. Dyrebeskyttelsen Norge ber derfor IWC om å rette tiltak mot Norge på grunn av Norges hvalfangst, som skjer i strid med ønsket til flertallet av verdens nasjoner.

 

**Oslo, 28.06.00**