Respekt for individet


Pressemelding fra Dyrebeskyttelsen Norge

Vågal hestehandel!

Dyrebeskyttelsen Norges utvalg for sel- og hvalfangst reagerer sterkt på norske myndigheters kyniske hestehandel med verdens største nålevende pattedyr. Norges representanter på det forestående CITES møte har mandat til å stemme for nedlisting av den afrikanske elefanten fra listen over truede dyrearter, mot at de afrikanske landene stemmer for nedlisting av vågehvalen.

Norske myndigheter påberoper seg vitenskapelige argumenter for hvalfangst, men velger å se bort fra den vitenskapelige definisjonen på human avliving:

Det er et uomtvistelig faktum at hele 37% av vågehvalene som ble påskutt av norske fangere i 1998 ikke døde momentant. Den gjennomsnittlige tiden fra harpunen traff til dyret døde var ca. 3,5 minutter. Den lengste avlivingstiden ble registrert til å være over en time.

På denne bakgrunnen virker det uforståelig at norske myndigheter kan akseptere elefantjakt i Afrika for å oppnå støtte for nedlisting av vågehvalen. Norske myndigheter ønsker å fjerne vågehvalen fra listen over truede dyrearter slik at det blir mer "stuerent" å drive kommersiell hvalfangst, samtidig som eksporten av spekk til Japan og andre land kan realiseres. Men hensikten helliger ikke middelet. 

2000.04.06 Oslo