Respekt for individet


Presskontakter

Her finner du etter hvert alle tenkelige pressutøvere og pressmålskiver.

Forvaltningen

Stortinget

navn/adresse kontakt/e-post telefon telefaks
Stortinget
0026 Oslo
Stortingets representanter
Næringskomiteen
postmottak@stortinget.no
Marit Halleraker (komitésekretær)
23 31 37 48 23 31 38 47

Regjeringen (ODIN)

navn/adresse kontakt/e-post telefon telefaks
Statsministerens kontor (SMK)
Postboks 8001 Dep
0030 Oslo
pressekontakter
kontaktskjema
22 24 40 00 22 24 95 00
Kjell Magne Bondevik (statsminister)
Landbruksdepartementet (LD)
Postboks 8007 Dep
0030 Oslo
22 24 91 00
Lars Sponheim (landbruksminister)
Torgeir Gjølberg (sen.rådg. JP) 22 24 92 15
Kjell Nyhus (u.dir. MH) 22 24 93 18
Statens landbruksforvaltning (SLF) (forvaltningsorgan for norsk landbrukspolitikk)
postmottak@slf.dep.no

24 13 10 00

24 13 10 05
Rådet for dyreetikk (oppnevnt av LD)
Cecilie Mejdell

62 48 20 26

62 48 23 26
Miljøverndepartementet (MD)
Postboks 8013 Dep
0030 Oslo
22 24 57 00
Knut Arild Hareide (miljøvernminister)
Direktoratet for naturforvaltning (DN) (rådgivende og utøvende fagorgan innen naturforvaltning)
postmottak@dirnat.no

73 58 05 00

73 58 05 01
Norsk institutt for naturforskning (NINA) (kompetansesenter innen naturforskning, stiftelse)
firmapost@nina.no

73 80 14 00

73 80 14 01
Statens naturoppsyn (SNO) (skal ivareta nasjonale miljøverdier og forebygge miljøkriminalitet)
Utenriksdepartementet (UD)
Postboks 8114 Dep
0032 Oslo
ud@mfa.no 22 24 36 00
Jan Petersen (utenriksminister)
kontaktskjema

Politiske partier

navn/adresse kontakt/e-post telefon telefaks
Det norske Arbeiderparti (DnA)
Postboks 8743 Youngstorget
0028 Oslo
dna@dna.no ... 22 94 06 01
Fremskrittspartiet (FrP)
Postboks 8903 Youngstorget
0181 Oslo
frp@frp.no ... 23 13 54 01
Høyre (H)
Postboks 1536 Vika
0117 Oslo
hoyre@hoyre.no ... 22 82 90 80
Kristelig Folkeparti (KrF)
Postboks 478 Sentrum
0105 Oslo
krf@krf.no ... 23 10 28 10
Miljøpartiet de grønne
Postboks 9124 Grønland
0133 Oslo
gronne@gronne.no 22 42 97 58 22 66 01 22
  Simonsen, Birte (nasjonal talsperson) 38 02 73 23  
Norges kommunistiske parti (NKP)
Helgesens gate 21
0553 Oslo
nkp@nkp.no 22 71 60 44 22 71 79 07
Pensjonistpartiet
Nordseterveien 410
2618 Lillehammer
mona@pensjonistpartiet.no 61 25 87 70 61 25 06 67
Rød Valgallianse (RV)
Osterhaugs gate 27
0183 Oslo
rv@rv.no ... 22 98 90 55
Senterpartiet (Sp)
Postboks 6734 St Olavs plass
0130 Oslo
epost@senterpartiet.no 22 98 96 00 22 98 96 10
Sosialistisk Venstreparti (SV)
Storgata 45
0182 Oslo
post@sv.no ... 22 20 09 73
Venstre (V)
Møllergata 16
0179 Oslo
venstre@venstre.no ... 22 40 43 51

Politiske ungdomspartier

navn/adresse kontakt/e-post telefon telefaks
Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF)
Postboks 8863 Youngstorget
0028 Oslo
auf@auf.no ... 22 33 36 14
Fremskrittspartiets Ungdom (FpU)
Postboks 8903 Youngstorget
0181 Oslo
fpu@frp.no ... 23 13 54 01
Grønn ungdom
Postboks 2169
7412 Trondheim
gronn.ungdom@gronne.no 73 53 09 11
976 30 523
73 53 05 15
Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU)
Postboks 478 Sentrum
0105 Oslo
krfu@krf.no ... 23 10 28 10
Norges kommunistiske ungdomsforbund (Nku)
Postboks 9288 Grønland
0134 Oslo
ungkom@online.no 22 71 77 13 22 71 79 07
Rød Ungdom (RU)
Osterhaus gate 27
0183 Oslo
ru@sosialisme.no 22 98 90 70 ...
Senterungdommens landsforbund (SUL)
Postboks 6723 St Olavs plass
0130 Oslo
senterungdommen@senterpartiet.no ... 22 20 69 15
Sosialistisk Ungdom (SU)
Storgata 45
0182 Oslo
su@sv.no ... 22 20 09 73
Unge Høyre (UH)
Postboks 1352 Vika
0117 Oslo
info@ungehoyre.no ... 22 82 90 92
Unge Venstre (UV)
Møllergata 16
0179 Oslo
unge@venstre.no ... 22 40 43 53

Ambassader og konsulater

navn/adresse kontakt/e-post telefon telefaks
Britiske ambassade
Thomas Heftyes gate 8
0264 Oslo
britemb@online.no 23 13 27 25 23 13 27 27
Filippinenes ambassade
Box 2219
S-103 15 Stockholm
Sverige
ph@swipnet.se
(dekker Norge)
+46 8
23 06 06
+46 8
14 07 14
Japans ambassade
Parkveien 33 b
0258 Oslo
infosection@japan-embassy.no 22 55 10 11 22 44 92 30
Folkerepublikken Kinas ambassade
Tuengen alle 2 b
0244 Oslo
protocol@chinese-embassy.no 22 49 38 57 22 92 19 78
Republikken Sør-Korea, Koreas ambassade
Inkognitogaten 3
0258 Oslo
Koreas utenriksdepartement
kornor@mofat.go.kr
22 55 20 18 22 56 14 11
Perus ambassade
Brunnsgatan 21 b
S-111 38 Stockholm
Sverige
emba.perusuec@telia.com +46 8
440 87 47
+46 8
20 55 92
Spanias ambassade
Oscars gate 35
0244 Oslo
oslo@tourspain.es 22 92 66 80 22 83 19 22
Thailands ambassade
Eilert Sundts gate 4
0244 Oslo
thaioslo@online.no 22 12 86 60 22 04 99 69
Vietnams ambassade
Gammel Vartov vej 20
DK-2900 Hellerup
Danmark
info@vietnamemb.dk
(sideakkreditert ambassade Norge)
+45 3
918 39 32
+45 3
918 41 71

Presse

Norske aviser - oversikt

Send e-post med tips til tips-redaksjonene >>

navn/adresse kontakt/e-post telefon telefaks
Aftenposten
Postboks 1178 Sentrum
0107 Oslo
22 86 30 00 22 86 40 89
Redaksjoner for dyrenyheter: innenriks, Oslo puls
rep.leder@aftenposten.no (tips)
02050
Mikalsen, Knut Erik (innenriks)
knut.erik.mikalsen@aftenposten.no
debatt@aftenposten.no
Katt & kanari:
Astrid Løken
Åshild Breian
Muri, Beate
Alt om fiske
...
...
... ... ...
Dagbladet
Postboks 1184 Sentrum
0107 Oslo
dagbladet@dagbladet.no 22 31 06 00 22 42 95 48
Nyhetsredaksjonen
Tips sendes på e-post dagen før og følges opp med telefon samme dag som evenementet.
Marte Breen (journalist)
22 31 08 90
1000-tipset 22 20 00 00
Dagsavisen
Postboks 1183 Sentrum
0107 Oslo
redaksjon@dagsavisen.no 22 99 80 00 22 99 82 52
Det Nye
Postboks 5001 Majorstua
0301 Oslo
detnye@hm-media.no ... 22 58 58 09
Elle
Hachette Filipacchi Norge AS
Postboks 5134 Majorstua
0302 Oslo
post@elle.no 23 36 98 00 22 60 99 98
Henne
Postboks 250 Økern
0510 Oslo
henne@henne.no ... 22 63 60 36
ITavisen
Postboks 240 Skøyen
0213 Oslo
red@itavisen.no 23 31 47 00 23 31 47 01
Tore (redaktør)
ITavisen Business
Postboks 240 Skøyen
0213 Oslo
red@itavisenbusiness.no 23 31 47 00 23 31 47 01
Elin (redaktør)
Ervland, Per (fotograf) 23 31 47 43
901 05 197
Jakt, hund og våpen
...
...
... ... ...
Morgenbladet
Postboks 2133 Grünerløkka
0505 Oslo
hk@morgenbladet.no 21 00 63 00 21 00 63 01
Nationen
Postboks 9390 Grønland
0135 Oslo
nationen@nationen.no 21 31 00 00 21 31 00 90
Redaksjonen 21 31 00 00 21 31 00 90
Debatt 21 31 00 55
Vaktsjef 21 31 00 25
Natt&Dag
Akersbakken 10 a
0172 Oslo
info@nattogdag.no 23 32 66 66 23 32 66 50
Tips om feature i god tid før månedlig utgivelse. ...
Osloposten
Postboks 254
0510 Oslo
paul@osloposten.no 23 24 84 10 23 24 84 02
planB
Rådhusgaten 30 b
0151 Oslo
oslo@planb.no 24 14 66 66 24 14 66 71
Lund, Synnøve Macody (redaktør Oslo)
Propaganda
Ungdomskanalen AS
Kongens gate 24
0153 Oslo
... 22 47 68 00 22 47 68 01
Gjermund Aadland (redaktør)
Marte Fougner Hjort (redaksjonen)
Lone Sletten (redaksjonen)
Skum
Slemdalsveien 7
0365 Oslo
oslo@skum.as 22 84 45 26
Bergwitz, Audun Myhra (byredaktør)
Kavli, Bettina (byredaktør)
Svenbalrud, Mari (ansvarlig redaktør)
Ølmheim, Richard (byredaktør)
Urban
Postboks 1759 Vika
0122 Oslo
post@avishuset.net 24 15 54 00 24 15 54 09
VG
Postboks 1185 Sentrum
0107 Oslo
vg@vg.no 22 00 00 00 22 00 08 10
Innenriks-redaksjonen
Tips sendes på e-post dagen før og følges opp med telefon samme dag som evenementet.
Tusen-tipset
Enklest på helger.
22 00 00 00
Si det
Ole Kristian Strøm
Villmarksliv
...
...
... ... ...

Kringkasting

navn/adresse kontakt/e-post telefon telefaks
NRK
Bjørnstjerne Bjørsons plass
0340 Oslo
nrk@nrk.no ... ...
Brennpunkt
P4
Karl Johans gate 2 f
0159 Oslo
p4@p4.no ... ...
Eline Feiring (journalist)
TV2
Postboks 2
5003 Bergen
nyhetsweb@tv2.no 55 90 80 70 ...
TVNorge
Biskop Gunnerus gate 6
0155 Oslo
nyheter@tvnorge.no 23 90 90 90 22 05 10 00

Næringsliv

navn/adresse kontakt/e-post telefon telefaks
Norges pelsdyralslag/Oslo skinnauksjoner
Postboks 175 Økern
0509 Oslo
post@norpels.no 23 25 81 05 22 64 35 91
Pelsmesterlauget
Torggata 10
0181 Oslo
Morten Ø. Klemp 23 10 08 10 23 10 08 19
Opplæringskontoret for små og verneverdige fag (Buntmakerfaget)
...
tone@pelsmestrene.no 23 10 08 15 ...
The International Fur Trade Federation (IFTF)
PO Box 495
Weybridge
KT13 8WD Storbritannia
... ... ...