Respekt for individet


Styret

  Styret 2009-2010
Styreleder:
Styremedlemmer:
  • Anne Westen, styremedlem, Dyrebeskyttelsen Norge, avdeling Oslo og Akershus
  • Kjell Karlsson, styremedlem, Dyrebeskyttelsen Norge, avdeling Nord-Trøndelag
  • Haldis Quale, styremedlem, Dyrebeskyttelsen Norge, avdeling Farsund
  • Therese Simonsen Rye, styremedlem, Dyrebeskyttelsen Norge, avdeling Tromsø
  • Marte Bjørkmann, styremedlem, Dyrebeskyttelsen Norge, avdeling Tromsø
  • Hege Johansen, styremedlem, Dyrebeskyttelsen Norge, avdeling Oslo og Akershus
Varamedlemmer: