Respekt for individet


2002.03.05: Dyrebeskyttelsens plattform - punkt endres

Dyrebeskyttelsens krav til hold av høns

Det omfattende hold av høns for eggproduksjon og slakt tilhører det mest kritikkverdige dyrehold i Norge. DN gir høy prioritet til arbeidet med å innføre mer akseptable produksjonsformer.
Hold av fjørfe i bur skal ikke forekomme. Uansett størrelse og innredning kan et bur ikke oppfylle de velferdskrav fuglene har. Burhold må avvikles med kort overgangstid.
Myndighetene må ha det overordnede ansvar for å utrede og videreutvikle et hønsehold som sikrer fuglene fysisk, mental og sosial velferd.
Høns skal ha ikke holdes med slik tetthet at det oppstår skadelig adferd.
Intensiv drift, med med kunstig belysning og mat som gir unaturlig rask og skadelig vekst, må ikke tillates.
Høns skal ha mulighet for å:
  • Støvbade i tørt strø.
  • Ha passende temperatur og luftkvalitet.
  • Finne trygt skjul under verping og ellers.
  • Verpe egg av en størrelse som ikke gir helseproblemer.
  • Ruge på egg.
  • Vagle seg.
  • Spise naturlig mat på naturlig vis.
  • Alltid ha tilgang på vann.
  • Ha adgang til utendørs miljøberiket område med anledning til å søke skjul.
  • Leve i naturlig flokkstruktur, og med kontakt mellom mor og barn.
Tvangsmyting må ikke gjennomføres.
Valg av rase og alt avlsarbeid må ha som primær målsetting at fuglene skal være egnet til et fritt dyrehold, slik at hysteri, kannibalisme, fjærhakking og annen uønsket adferd kan unngås.
Avliving av dag-gamle kyllinger er etisk uakseptabelt.
Transport av høns til slakteri må være svært kort. Tilgangen på lokale og mobile slakterier må være landsdekkende.
Høns må behandles særlig skånsomt i forbindelse med innsamling og transport, for å motvirke den store faren for skade.
Produkter fra hønsehold må merkes på en måte som gir forbrukeren korrekt informasjon om produksjonsformens dyrehold og velferd.
Myndighetene må aktivt fremme omsetningen av produkter fra det til enhver tid mest dyrevennlige hønsehold.
Sikring hver individs velferd i et dyrehold med et så høyt antall fugler, kreves det særlig nær oppfølging fra dyrevernmyndigheten. Individuelle helsekort vil være et viktig virkemiddel i arbeidet.
Også høns holdt som familiedyr må få tilfredsstilt sine naturlige velferdsbehov.
De samme hensyn som her er nevnt må gjelde så langt det passer også for ender, gjess, kalkuner og annet fjørfe.