Respekt for individet


2003.04.11 Nationen:   Publisert med tillatelse fra Nationen


Sponheim åpner for større flokker

Landbruksminister Lars Sponheim åpner for at bøndene kan ha halvannen gang så store svine- og kyllingflokker som i dag.

Av Mona Askerød mona.askeroed@nationen.no

Kyllingbønder som produserer slaktekylling kan fra og med i dag ha 120 000 kylling konsesjonsfritt. Og svinebønder kan ha 105 purker i grisehuset. Landbruksministeren øker tallet på dyr bonden kan ha i de kraftfôrkrevende produksjonene med 50 prosent.

Økningen var varslet allerede for to måneder siden, og har fått blandede svar i høringsrunden. Kyllingbøndene varslet at de minste produsentene vil bukke under, svineprodusentene så ikke poenget med å øke konsesjonsgrensene og Bondelaget raste mot forslaget da det kom på høring. Sponheim fastholder at han på denne måten vil gi forbrukerne billigere kylling og koteletter, og bøndene bedre inntjeningsmuligheter.

- Det bør bidra til en mer kostnadseffektiv og konkurransedyktig produksjon, og gi grunnlag for lavere priser på produktene, sier landbruksminister Lars Sponheim.

Samtidig rydder Sponheim opp i regelverket, og fjerner størrelsesgrensen for å få konsesjon. Fra nå av er det bare antall dyr per år som er regulert, ikke størrelsen på bruket. Det er også lov fra nå av å ha opp til 15 prosent flere dyr enn konsesjonsgrensa ett år, forutsatt at antallet reduseres med like mye året etter. Landbruksministeren sier det er for å sikre større fleksibilitet for produsentene.

Samtidig opphever Landbruksdepartementet - i forenklingens navn - regler for å gi konsesjon dersom man har ledig kapasitet i bygg satt opp for over åtte år siden.

Les om saken i Nationens papirutgave 2003.04.11 side 7:
Sponheim åpner for større flokker

Les Dyrebeskyttelsens høringssvar om temaet:
Forslag til ny lov og forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen

Hva kan du gjøre?