Respekt for individet


2003.04.07 Eurogroup:   Oversettelse ved Gunda Ruud, saksbehandler DN


Pressemelding: Dyrevernorganisasjoner uttrykker frustrasjon over EU-kommisjonens forsinkelsestaktikk, mens husdyr fortsetter å lide under transport

Brüssel, 7. april 2003

I en tale til det irske veterinærforbundet fredag 4. april, uttalte kommisjonær Byrne at et forslag om nye dyrevernregler for transport av levende dyr vil bli offentlliggjort om ikke alt for lenge. En meningsløs uttalelse ...

Kommisjonens vitenskapelige rapport (SCAHAW*) som kommisjonæren henviste til i sin tale, ble utgitt i mars 2002. Kommisjonens intensjon var å presentere formelle forslag kort tid etter.

Eurogroup, som i flere år har jobbet for å innføre en tidsgrense for veitransport av dyr, er ikke overbevist om at kommisjonær Byrne prioriterer dyrevern.

I motsetning til kommisjonærens mening om at det ikke er noen vitenskapelige bevis som tilsier fordeler ved å avgrense transporttid, hevder hans egne SCAHAW-vitenskapsmenn at ved å øke reisetiden, øker også den negative effekten på dyrene. SCAHAW-rapporten anbefaler videre at for dyr som ikke er vant til transport, skal reisene gjøres så korte som mulig eller unngås helt. En ytterligere og nyere studie ledet av det svenske parlamentet slår fast at stressnivået er klart i samsvar med transportvarighet og anbefaler en grense på 8 timer for veitransport.

David Wilkins, veterinær og direktør i Eurogroup, sier: "Kommisjonærens stadige avslag om å offentliggjøre den lenge forsinkede revisjonen av lovverket om dyretransport er ikke bare et slag i ansiktet for dyrevernere, men også for flertallet av medlemslandene* og Det europeiske parlamentet*.”

For mer informasjon og pressebilder, kontakt Eurogroup Belgia Tlf. (+32) 274 00820 eller Sonja Van Tichelen . (+32) 477 246077.

* Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare – Dyrevelferd under transport – mars 2002
** Under Agriculture Council i september 2002 ønsket 9 medlemsland å innføre en tidsgrense.
*** Det europeiske parlamentets egne innledende rapport til kommisjonens rapport (2000-809 final – Jan Maat - 2001) støtter en 8-timersgrense for dyr på veien.

Les om saken hos Eurogroup:
Press release: Animal Welfare organisations express frustration at the Commission's delaying tactics while farm animals continue to suffer in transit

Hva kan du gjøre?