Respekt for individet


2003.01.30 RSPCA:   Gjengivelse ved Siri Relling, sekretariatsleder DN

Elefanter - lever hardt, dør unge


Sirkuselefant
Foto: George Eastman House ©

Dyrebeskyttelsen Norge har lenge arbeidet for å få slutt på fremvisningen av elefanter i sirkus. Nå har det kommet en sjokkerende rapport om elefanter i europeiske dyrehager, samtidig som den belgiske dyrevernorganisasjonen GAIA starter en kampanje mot fremvisning av ville dyr på sirkus.

Den engelske dyrevernorganisasjonen RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) har nylig gitt ut en sjokkerende rapport om elefanters liv i europeiske dyrehager.

Rapporten viser bl.a. følgende:

  • Elefanter lever kortere i dyrehager enn i naturen.
  • 60 % av dyrene som overlever nyfødtstadiet dør av sykdom.
  • Feilernæring er ikke uvanlig.
  • Det er lav fertilitet blant hunndyrene.

Konklusjonen til RSPCA er at generelt opplever elefanter i dyrehager dårlig velferd, som kommer av mye stress og dårlig fysisk helse.

For mer informasjon, se våre temasider:

Les om saken hos RSPCA:
Elephants - Live hard, die young
Hva kan du gjøre?

  • Send en e-post til landbruksminister Lars Sponheim og be han stoppe fremvisningen av elefanter på sirkus.
  • Underskriv på RSPCAs kampanje mot elefanter i dyrehager.
  • Underskriv på GAIAs kampanje mot ville dyr i sirkus. (Obs! På nederlandsk. Du kan skrive på engelsk.)
  • Hva kan du gjøre mer? Gjøre gode gjerninger?