Respekt for individet


2003.01.30 EU:   Gjengivelse ved Siri Relling, sekretariatsleder DN

Hvordan skal dyr transporteres i EU?

På EUs nettsider kunne man inntil nylig si sin mening om hvordan dyr skal transporteres. 4 141 mennesker deltok, noe som er et høyt antall i forhold til andre slike undersøkelser. Fire deltok fra Norge.

Resultatet er entydig: Folk flest oppfatter ikke transporten av dyr i dag for god nok.

Les om saken hos EU:
Samråd: Skydd av djur under transport (resultat)
Svensk oversikt over aktuelle samråd (offentlige høringer)
Hva kan du gjøre?

  • Følg med på EUs nettsider og sørg for at Norges deltakelse i opinionsmålinger øker.
  • Hva kan du gjøre mer? Gjøre gode gjerninger?