Respekt for individet


2002.11.18 Magasinet:   Kommentar ved Siri Relling, sekretariatsleder DN

Liker du ikke dyret, så spis det!

Journalist Tore Gjerstad bruker lang spalteplass i Magasinet på å fortelle at moren hans har fobi mot hunder og at han selv ikke er så veldig begeistret for sorten. Og derfor spiser han hundekjøtt. Gjerstad kan også fortelle at i Vietnam fordøyes hundekjøtt med en mengde brennevin. Derfor er hundespising en mannegreie, fordi kvinner ikke skal drikke så mye alkohol.
Det Gjerstad utelater i sine kulinariske - eller var det fobiske? - beskrivelser, er at dyrene ales opp med minimal burplass, og at når de slaktes blir de torturert og flådd levende. Dyrene skal lide før de dør. Jo mer lidelse, jo mer adrenalin i kjøttet. Hundespising er ikke en mannegreie bare pga. alkoholen, men også pga. dets antatte potensoppbyggende effekt.
Gjerstads artikkel er selvsentrert og kunnskapsløs. Vi kan ikke fortelle andre land hva de skal spise eller ikke spise. I Norge spiser vi gris, noe som er ansett for å være urent i mange kulturer. Men vi kan si nei til unødvendige dyrelidelser.
Les om saken i Magasinet:
Voff, voff. Nam, nam.
Hva kan du gjøre?