Respekt for individet


2002.10.30 Greenpeace:   Kommentar ved Ann-Carin Torrissen, nestleder DN

Torskeforhandlinger for fortsatt overfiske

Når Norge og Russland denne uken forhandler om neste års torskekvoter, ønsker Norge stabilitet og forutsigbarhet. Det betyr fortsatt overfiske.
Den blandende norsk-russiske fiskerikommisjonen skal fastsette kvotene for fellesbestandene av norsk-arktisk torsk, hyse og lodde, samt sette kvoter for uer, snabeluer, blåkveite og kongekrabbe. Den økonomisk viktigste bestanden er torsken. Her ble Norge og Russland i 2000 enige om en treårig kvote på 395 000 tonn - til tross for at forskernes anbefalinger lå langt under dette.
Hvis Norge og Russland viderefører kvoten på 395 000 tonn også neste år, går de langt over kvoterådet fra havforskerne.
Stopp overfisket nå!
Les om saken hos Greenpeace:
2002.10.30 Article and action: Stop Barents Overfishing
2002.11.04 Pressemelding: Rovfisket i Barentshavet må stoppes nå
Hva kan du gjøre?