Respekt for individet


2002.10.03 NTB:   Gjengitt ved Ann-Carin Torrissen, nestleder DN

Fritt fiske etter laks

12 000 laks med en snittvekt på 4 kilo har rømt fra et oppdrettsanlegg i Gildeskål. Dermed er det fritt fram for dem som vil ha laks på bordet i høst.
Uhellet skjedde onsdag i forbindelse med skifte av not. Fylkesmannen i Nordland ga torsdag tillatelse til å fiske etter den medisinfrie laksen med alle tilgjengelige midler; vanlig sportsfiskeutstyr, settegarn, krokgarn, drivgarn, kastenot, dorg og oter.
Tillatelsen gjelder ut oktober. Oppdrettsbedriften har enerett til fiske opptil 100 meter fra anlegget. Utenfor dette området er det fritt fram for alle. Gjenfangstene skal meldes muntlig eller skriftlig til Fylkesmannen i Nordland.
Saken hos NTB kan leses med abonnement.