Respekt for individet


2002.07.02 Nationen:   Leserinnlegg ved Gunda Ruud, saksbehandler DN og Adeleid Haugen

Pelsdyrhold bør avskaffes

Adeleid Haugen, juridisk rådgiver
Gunda Ruud, saksbehandler Dyrebeskyttelsen Norge
Bjørn Dag Gundersen, informasjonssjef i Norges pelsdyralslag, forsvarer i Nationen 26. juni pelsdyrhold og den måten dette drives i Norge i dag. Gundersen kritiserer dyrevernbevegelsen for utelatelser når vi fremstiller forholdene for pelsdyr.
Det er derfor interessant at Gundersens innlegg ikke inneholder en eneste faktaopplysning om hvordan rev og mink i fangenskap har det i dag. Pelsdyrnæringen har imidlertid gode grunner til å forsøke å unngå fokus på nettopp dette.
Det er i hovedsak rev og mink som holdes som pelsdyr. Dette er naturlig aktive dyr med behov for å løpe, jakte, grave og klatre.
Den driften pelsdyralslaget forsvarer innebærer at disse dyra holdes i små, nakne nettingbur, hvor det sier seg selv at ingen av disse behovene kan oppfylles. Minstekravene til plass for rev er kun 0,8 kvadratmeter nettinggulv per dyr. Minken lever hele sitt liv på en kvart kvadratmeter.
Slike tilstander taler for seg selv. Samtidig understøttes det av omfattende forskning. Blant annet konkluderer en rapport fra EUs veterinærvitenskapelige komité at slike forhold fører til store plager for dyra.
Gundersen forteller oss at pelsdyrnæringen har laget en handlingsplan for dyrevelferd. Artikkelen inneholder imidlertid ikke noe konkret om hva næringen vil gjøre for å bedre forholdene for pelsdyrene.
Dette utelates kanskje med god grunn. Det ville ellers fort bli klart at næringens forståelse av hva som er akseptable forhold for pelsdyr er på kollisjonskurs med den alminnelige forståelse av hvordan dyr bør behandles.
Hittil har vi til gode å se tiltak av betydning fra bransjens side som viser en reell vilje til å bedre forholdene for dyra uten at dette er direkte økonomisk motivert.
For at pelsdyrnæringen skal få noen som helst troverdighet når det gjelder egen vilje til å bedre dyrenes situasjon, bør de kunne vise til konkrete forslag av betydning.
Adeleid Haugen, juridisk rådgiver
Gunda Ruud, saksbehandler
Dyrebeskyttelsen Norge
Les leserinnlegget i Nationen:
Pelsdyrhold bør avskaffes
Les leserinnlegg i Nationen 2002.07.02 ved Bent Ellingsen, lokalkontakt Dyrebeskyttelsen Drammen:
Uakseptabelt med bur
Les leserinnlegg i Nationen 2002.06.26 ved Bjørn Dag Gundersen, informasjonssjef i Norges pelsdyralslag:
Om skjønnhet og lidelse - eller sannhet og løgn
Les leserinnlegg i Nationen 2002.06.11 ved Live Kleveland Karlsrud, Dyrevernalliansen:
Om skjønnhet og lidelse