Respekt for individet


2002.06.21 Nationen:   Leserinnlegg ved Gunda Ruud, saksbehandler DN

Ja til hund og sau?

Ål er Buskeruds største husdyrkommune. I den anledning er det interessant å følge med i kommunestyrets planer om utvidelse og etablering av nye feriekolonier i gode beiteområder for sau.
Det interessante er problemstillingen hund/sau, som det ikke ser ut til å ha blitt tatt hensyn til i planleggingsarbeidet.
I området blir sau drept og skambitt av hund tilhørende turister. Mange turister liker heller ikke beitedyr nær hytta, og det forekommer at beitedyr jages fra hytte til hytte.
Kommunestyret har tidligere innrømmet at hyttebygging vanskeliggjør tradisjonelt landbruk i området.
Dyrebeskyttelsen Norge etterlyser nå en beiteplan for kommunen, der hensynet til husdyr vektlegges og hvor feriekolonier legges utenfor beiteområdet.
Sauen er avlet på egenskaper som gjør den spesielt utsatt for angrep. Dette gjør at det må tas spesielle hensyn for å unngå konflikt mellom brukerinteresser.
Vi synes forøvrig det er påfallende at ved problemstillingen rovdyr/sau, så brukes alltid argumentet om den skaden og lidelsen som rovdyret påfører sauen og den tunge belastning dette er for saueeieren.
Når problemstillingen er turister med hund/sau, er visst ikke dette så viktig?
Er det fordi turistene etterlater seg mer penger i kommunekassa enn det rovdyr gjør?
Les leserinnlegget i Nationen:
Ja til hund og sau?