Respekt for individet


2002.05.21 NTB:   Nyhet gjengitt av Ann-Carin Torrissen, nestleder DN

Hvalfangstnasjonen Island fikk bare observatørstatus på IWCs årsmøte i Japan

Hvalfangstnasjonene led flere nederlag da den internasjonale hvalfangstkommisjonen IWC startet sitt årsmøte i Japan mandag.
Shimonoseki: Det største nederlaget var avvisningen av Islands søknad om å bli gjennopptatt som fullt medlem av IWC. Dersom hvalfangstnasjonen Island hadde fått stemmerett, ville det styrket sjansene for å få opphevet forbudet mot kommersiell hvalfangst, slik blant andre Norge og Japan går inn for.
Men den Svenske møteleder Bo Fernholm slo fast at Island fortsatt bare skal ha observatørstatus og fikk støtte fra 25 av medlemslandene for denne avgjørelsen. 20 land stemte imot, og tre avsto.
Island søkte om å bli gjennopptatt som fullt medlem i fjor, etter å ha forlatt IWC i protest mot organisasjonens holdning mot hvalfangst. Grunnen til at den Islandske søknaden ble avvist, var at landet fortsatt vil reservere seg mot IWCs hvalfangstforbud. Norge og Japan sto i første rekke blant landene som ville ha Island med, mens USA ledet an i motstanden. Motstanderne av hvalfangst krever at Island må akseptere fangstforbudet for å bli medlem av IWC.

Kalddusj for hvalfangstnasjonene

De nye bestandstallene for vågehval i antarktiske farvann kom også som en kalddusj for hvalfangstnasjonene. IWCs vitenskapskomité anslår nå bestanden i disse farvannene til 312.000, under halvparten av Japans anslag på 760.000.
Saken hos NTB kan leses med abonnement.