Respekt for individet


2002.05.03 Nationen:   Kommentar ved Siri Relling, sekretariatsleder DN

Bonde i Bø fradømt retten til å drive med husdyr

Dyrebeskyttelsen Norge er fornøyd med at bonden ble fradømt retten til å holde dyr. Vi er imidlertid ikke fornøyd med hvilke grove brudd som må gjøres før en slik reaksjon kommer.
Denne saken er grov, men på ingen måte enestående i norsk landbruk. For å ha tilstrekkelig preventiv virkning bør rettighetstap av denne type benyttes hyppigere ved grove brudd på dyrevernloven.
Les om saken i Nationen:
Dømt for dyretragedie