Respekt for individet


2002.04.29 Aftenposten:   Kommentar ved Bent Ellingsen, lokalkontakt Dyrebeskyttelsen Drammen

Skipshunden Forgea reddet

Det er viktig at noen viser vilje til å sette store ressurser inn for å redde et enkelt dyr, for å illustrere individets verdi. Selvsagt vil man bli møtt med motstand i form av latterliggjøring og harme, men det bidrar likevel til litt etter litt å bryte ned det sterke verdiskillet mellom artene. I dag er det regnet som ufint å stille spørsmål ved å bruke store krefter og penger på å hjelpe et menneske i nød, for eksempel en som har falt overbord fra en båt. Til og med er det akseptert å sette langt mer inn på å finne et dødt menneskelegeme enn på å redde et levende dyr.
Spekkhuggeren Keiko (fra filmen "Free Willy") er et annet godt eksempel på stor innsats for et individ. Keiko ble fraktet fra USA til Island, hvor han gjennomgikk et langvarig program med sikte på å gjenforenes med sin familie. De hadde ikke truffet hverandre siden han ble bortført tidlig i ungdommen, for 20 år siden eller noe slikt. En islending fortalte at folk der borte ikke kunne begripe dette. Et argument som slo an var at forretningsfolk jo hadde tjent millioner på Keikos opptreden og derfor burde kunne bruke litt av fortjenesten til å hjelpe ham videre. Men målet er jo at det ikke skal være nødvendig med noen argumenter. Vårt nylig vedtatte motto, "Respekt for individet", tar nettopp sikte på å vise at vi ønsker å endre dette.
Les om saken i Aftenposten:
Skipshunden "Forgea" reddet
Les relatert sak i Aftenposten:
Bruker hundretusener på å redde Forgea