Respekt for individet


2002.03.27 Dyrebeskyttelsen:   Artikkel ved Ann-Carin G. Torrissen, leder Dyrebeskyttelsen Nordland

Dødsvarslere på 300 lam

Såkalte dødsvarslere skal settes på 300 lam i Beiarn i Nordland til sommeren som ledd i en undersøkelse om tap i saueflokken.
Tjøtta fagsenter skal foreta undersøkelsen, og fire sauebruk er plukket ut som forsøksbudskaper. Det er sauesankerlaget i Beiarn som har tatt initiativ til undersøkelsen for å finne ut mere om årsaken til de store tapene av lam på beite på Beiarn vestside. Hvert tredje lam gikk tapt her i løpet av siste beitesesong.

Lite erstatning

Det er lite kadaverfunn i området, og det er derfor stilt spørsmål ved årsaken til tapene. Staten har utbetalt lite erstatning på grunn av rovvilt i forhold til det antall tapte dyr som det er søkt om erstatning for.
Tapsundersøkelsen går ut på at det settes dødsvarslere på lammene i de budskapene som har høye tapstall. Varslerne er radiosendere som varsler når et lam dør. Undersøkelsen vil vare hele beiteperioden ut, og lammene vil bli regelmessig peilet.

Forebygging

Resultatet av undersøkelsen kan gi grunnlag for forebyggende tiltak eller endringer av driftsforholdene på brukene. Prosjektet skal være et bidrag til økt lønnsomhet i næringen, ikke bare for brukerne som er med i undersøkelsen, men for sauenæringen generelt. Undersøkelsen vil koste 355.000 kroner.