Respekt for individet


2002.03.27 Avisa Nordland:   Nyhet gjengitt av Ann-Carin G. Torrissen, styreleder Dyrebeskyttelsen Nordland

Oppdrettsfisk på rømmen

Nærmere 1,6 millioner oppdrettslaks og -ørret har rømt fra nordnorske mærer fra 1993 til 2000. Det viser tall fra Direktoratet for Naturforvaltning. Mørketallene er trolig enorme, sier rådgiver og biolog i seksjon for artsmangfold ved Direktoratet for Naturforvaltning, Arne Sivertsen til Avisa Nordland.
I flere små vassdrag er den lokale stammen truet eller utryddet på grunn av sykdom eller genetisk påvirkning fra rømt oppdrettsfisk, og Sivertsen tror også flere små vassdrag kan bli ødelagt dersom utviklingen fortsetter. Han mener likevel at de store vassdragene vil klare å beholde stammen på grunn av størrelsen og fordi kompetansen rundt oppdrett blir økende.
Saken hos Avisa Nordland kan leses med abonnement.
Hva kan du gjøre?